Ribe

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

I bestyrelsen for Ribe gruppe er:

Formand: Conny Kristensen – Mor til en leder

Kasserer: Brian Olsen (far til en Spejder)

Gruppeleder: Bente Lyngsøe – også enhedsleder for Spirer og Smutter

Tropleder: Ina Kristensen

Seneste generalforsamling er afholdt 9. marts 2020. Næste generalforsamling med valg til bestyrelsen afholdes i marts 2021

Der skal i følge gruppens vedtægter og Esbjerg kommunes regler, sidde mindst to forældre repræsentanter i bestyrelsen. Vi bliver rigtig glade når forældre melder sig til bestyrelsen. Vi holder omkring 1-2 møder på en sæson, så I bliver ikke overbebyrdede.