Ribe

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

I bestyrelsen for Ribe gruppe er:

Formand: Conny Kristensen

Kasserer: Mette Steffensen

forældrerepræsentant: Brian Olsen

Gruppeleder: Bente Lyngsøe

Gruppeassistent: Ina Kristensen

Gruppevalgt revisor: Brian Olsen

Seneste generalforsamling er afholdt 21. marts 2022

der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i september 2022 for rettelser i gruppens vedtægter.