Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen består af alle ansvarlige ledere over 16 år i gruppen og forældrerepræsentanter. Vores forældrerepræsentanter i gruppebestyrelsen er:

  • Jan Dichmann de Vos (formand, far til Amalie, Julie og Victorie)
  • Malene Saager Jakobsen (mor til Silje)
  • Helle Moss (mor til Amelia)
  • Lene Christensen (mor til Gro)
  • Suppleant: Linda Hansen (mor til Cicilie og Merja)

Forældrerepræsentanter vælges for 2 år på generalforsamlingen. Er du interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet? Så kan du kontakte vores gruppeleder, Christine.