Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

  • Tina Skovgaard Madsen – gruppeleder
  • Birgit Pflug Mærsk – gruppeassistent / sekretær / flokleder
  • Annette Vad – kasserer / BUS-repræsentant
  • Karina Friis – tropleder
  • Jette Jensen – augusta
  • Ingemarie Hansen – forældrerepræsentant (mor til Elisa i Troppen)
  • Susanne Nielsen – forældrerepræsentant (mor til Mie i Flokken)
  • Line Engler Thorlund – forældrerepræsentant og formand for gruppebestyrelsen (mor til Isabella og Sofia i Troppen)