Terra2021 - Vestdanmark

Her på siden kan du finde alt hvad du behøver af informationer for Terra 2021 VEST. Siden består af alle de emner, vi ønsker at belyse, opstillet i alfabetisk orden. Det betyder, at er der et emne du ikke ser på listen, er du velkommen til at kontakte lejrchef, Henriette Stæcker Jensen, for at få det tilføjet – er emnet vigtigt for dig, er det vigtigt for os!

Det er ikke alle emner, der er belyst fra start. Efterhånden som vi har informationerne til dig, udfylder vi emnerne.

Det er vigtigt for os at alle ledere let kan finde informationerne uanset hvornår de har brug for at finde frem til noget. Du behøver altså ikke lede en masse e-mails igennem for at få viden om Terra 2021.

Vi håber, at I vil opleve denne siden som et nyttigt redskab for Jer i forberedelserne til lejren, og vi hører gerne fra Jer skulle der opstå tvivl, I har spørgsmål eller ris/ros til denne kommunikationsform.

Men bare rolig! De største nyheder deler vi sideløbende i korpsposten så ingen går glip af deadlines eller andre vigtige ting.

Henriette Stæcker Jensen
e-mail: henriette@pigespejder.dk

Tlf.: 40 79 37 00

Lejr ABC

Adresse

Spejderklinten
Sundstrupvej 20, Sundstrup
8832 Skals

Afhentning

Alle grupper starter først nedtagning af telte EFTER frokosten fredag.  Udtjekning starter tidligst kl. 14.00, og alle gruppers lejrplads skal godkendes af lejrchefen før pladsen forlades. Busserne skal forlade området senest kl.16.00.

Aktiviteter

På alle aktiviteter, regner vi med, at de fleste ledere skal være sammen med pigerne. Det er vores udgangspunkt, at ledere ikke skal stå på poster.

Vi har 4 aktiviteter, der tager udgangspunkt i hver sin Gniste-piges personlighed og hendes tilgang til klima.
Onsdag er der en særlig aktivitet, hvor deltagerne skal på en gåtur ud i naturen og lære lidt om naturen omkring lejren. Samtidig samler vi affald sammen, som skal bruges i en konkurrence med ØST om hvilken lejr, der har samlet mest affald.

Ankomst

Området åbner for ankomst kl. 9.00. Ved ankomst skal en leder tjekke enheden ind og får så anvist lejrpladsen. Det er enhedens ansvar at være klar til åbning af lejren kl. 14.00. Inden åbningen skal enhederne rejse telte, spise medbragt frokost og på opdagelse i området via ”Velkomstløbet”.

Besøg

Vi arrangerer ikke en særlig besøgsdag. Det er op til de enkelte grupper, at lave aftaler med eventuelle gæster.

Bål

Der er åbningslejrbål mandag, spilopbål om onsdagen og afslutningslejrbål om fredagen.

Det er muligt, at grupperne selv kan lave bål på lejrpladsen. Bål skal laves i bålfade, som grupperne selv skal medbringe.

Faner

Vi vil gerne opfordre grupperne til at medbringe en fane til åbnings- og afslutningslejrbål. Skriv en mail til lejrchefen henriette@pigespejder.dk, hvis i tager en fane med, så vi kan tage høje for det i planlægningen.

Forbered hjemmefra

Gudstjeneste

Der er en fælles gudstjeneste i børnehøjde. Der bliver lavet forkyndelse til brug på lejren i grupperne. Se ugeplanen.

Internationale deltagere

Lejren inviterer spejdere i aldersgruppen 6-10 år med fra de andre nordiske lande. Vi gør opmærksom på, at de internationale spejdere som inviteres ikke begrænses i forhold til køn.

Jobbørs

Regionscheferne har fået tilsendt en beskrivelse af de opgaver, vi mangler hjælp til. Pt. er der flere planlægningsopgaver til lejrens aktiviteter på listen. Beskrivelserne kan også ses her.

Vi forestiller os, at mange af opgaverne kan løses af en ledergruppe før lejren, uden at ledergruppen er bundet til opgaven på lejren.

For at vi kan lave en rigtig god lejr for pigerne, er det vigtigt, at vi alle løfter i flok og giver en hånd med. Der er flere jobs, som kan løses hjemmefra og nogle, hvor det er opgaver på lejren.

Kiosk

Der bliver mulighed for at købe slik mv. på lejren, og der bliver også mulighed for at købe nogle enkle ting fra 55 nord.

Kontakt under lejren 

Lederaktivitet

Lederopgaver

Lederrollen

De praktiske opgaver med at stå post, gøre toiletter rene mv. tænker vi skal varetages af seniorpatruljen, så du som leder kan være sammen med pigerne. Vi ved også, at flere grupper er presset i forhold til at have ledere nok, der kan tage med på lejren. Vi vil derfor sørge for, at så få opgaver som muligt lægges over på dig som leder.

Lejrledelsen

Lejrchef: Henriette Stæcker Jensen, henriette@pigespejder.dk 40793700
Lejrchef assistent: Jette Præstholm, jettehelene@yahoo.dk 21 23 21 88

Lejrmærke

I forbindelse med Terra2021 udgives et lejrmærke, som grupperne kan købe til indkøbspris. Prisen kendes endnu ikke, lige som det endnu ikke er muligt at bestille mærket.

Lejrnavn

Lejren hedder Terra 2021. Terra er latin og betyder jorden.

Lejrsang

Der arbejdes i øjeblikket på at få rettet lejrsangen til, så den passer med at lejren er flyttet til 2021.

Mad

Der er fællesspisning i et stort telt med borde og bænke. Vi får maden leveret fra Højslev kro. Der er altså ingen, der skal lave mad til gruppen på et bål.

Da temaet er klima, har vi også valgt at en af dagene bliver kødfri.

Der spises i to hold til frokost og til aftensmad, men morgenmaden nydes når det passer gruppen indenfor et bestemt tidsrum (Se ugeplanen)

Opvask af service skal I selv sørge for, men der bliver opstillet vaskepladser til opvask.

Maskot 

Lejrens maskot hedder Terra.

Merchandise

Det vil være muligt at købe et lille udvalg af Terra2021 merchandise.

Medbring – deltager

Medbring – gruppen

Medicin

Det bliver muligt at få medicin opbevaret på køl, hvis dette er nødvendigt.

Mærker

I forbindelse med Terra2021 udgives et lejrmærke, som grupperne kan købe til indkøbspris. Prisen kendes endnu ikke, lige som det endnu ikke er muligt at bestille mærket endnu.

Målgruppe

Lejren er for de yngste enheder, altså alle der er medlem som Spilopspejder, Spire eller Grønsmutte. Derudover inviteres også spejdere i samme aldersgruppe med fra de andre nordiske lande. Vi gør opmærksom på, at de internationale spejdere, som inviteres, ikke begrænses i forhold til køn.

Overnatning

Alle deltagere skal sove i telt. Gruppen skal selv medbringe telte til overnatning.

Parkering

Der bliver et område, hvor biler kan holde under lejren.

Post

PR

Pris

På grund af ekstra udgifter i forbindelse med at udsætte lejren og generelle prisstigninger, har vi været nødt til at hæve prisen lidt.

Refusion

Korpsets regler for rejserefusion gør det ikke muligt at refundere gruppernes rejseudgifter, når der afholdes to lejre.

Seniorpatruljen

Se særlig side for seniorpatruljen her.

Seniorpatruljens opgave bliver at hjælpe med de praktiske opgaver på lejren og så skal der være god tid til at de kan hygge sig sammen.

Sikkerhed

Spilopspejd

For spilopspejdere er der to muligheder for deltagelse: Hele lejren eller fra mandag til onsdag (med afgang efter spiloppernes lejrbål). Der er aktiviteter for Spilopperne under hele lejren, og vi opfordrer alle til at vælge den fulde lejr.

Spisning

Alle måltider foregår i spiseteltet, hvor der er siddepladser og borde. Frokosten og aftensmaden spises i to hold. Morgenmaden er tilgængelig i et bestemt tidsrum (se ugeplan), og det er op til Jer, hvornår I spiser morgenmad, så længe I er klar til dagens programstart.

Stab

Det er muligt at tilmelde sig som stab, hvis man har en konkret opgave at løse på lejren. Staben er gruppen af personer, der ikke er på lejr med en gruppe piger. Det forventes, at man står til rådighed for opgaver de dage, man er tilmeldt. Inden tilmelding som stab skal det aftales med lejrledelsen på mail: jettehelene@yahoo.dk

Telefon opladning

Der er i begrænset omfang mulighed for at få ladet sin mobiltelefon op. Det er en god ide selv at medbringe en powerbank. Opladning af mobiler er primært kun for lederne.

Tema

Spejdere bruger naturen aktivt, og vi vil så gerne bidrage til at alle piger, som er medlem af De grønne pigespejdere, aktivt tager del i beskyttelse af naturen. Derfor har vi valgt at temaet skal være klima. Det drejer sig ikke kun om at samle affald op. I børnehøjde lærer vi, hvordan vores vaner påvirker naturen, hvad vi selv kan gøre, og hvorfor de voksne snakker så meget om klima.

Tidspunkt

26. juli – 30 juli 2021.

Tilkendegivelse

Af hensyn til planlægningen beder vi alle grupper om at tilkendegive, hvorvidt de påtænker at deltage og med hvilke enheder. Vi har ingen forventning om, at I kender antallet af deltagere endnu. Deadline for tilkendegivelse er d. 30. november 2020 via medlemsservice.

Tilmelding

Der ligger nu en invitation til rådighed. I skal selv udfylde pris, afrejse mv. Korpset stiller medlemsservice til rådighed for tilmelding, og vi har valgt, at det er den løsning vi bakker op omkring i vores invitation. Vi opfordrer derfor grupperne til at oprette en begivenhed, hvor jeres piger kan tilmelde sig og betale, inden gruppen samlet tilmelder sig i vores begivenhed.
Alle enheder, som ønsker at deltage i lejren skal tilmelde sig senest d. 31. maj 2021. Tilmelding sker via medlemsservice gruppevis.

For spilopspejdere er der to muligheder for deltagelse: Hele lejren eller fra mandag til onsdag (med afgang efter spiloppernes lejrbål). Der er aktiviteter for Spilopperne under hele lejren, og vi opfordrer alle til at vælge den fulde lejr.

Toiletforhold og bad

Der er gode toiletforhold på spejderklinten. Der vil være ekstra toiletter i nærheden af aktivitetsområderne.

Det er muligt at købe poletter til bad for 5 kr. pr. polet.

Ugeplan

Velkomstløbet

Når teltene er rejst, og frokosten er spist, er det tid at tage på opdagelse i området, så pigerne kan få en lillesmule følelse af tryghed i lejren. Hertil er arrangeret et velkomstløb. Da det er forskelligt, hvor langt grupperne har til lejren, har vi fuld forståelse for, at det kan være svært at nå det hele inden kl. 15. Derfor lader vi løbet hænge ind til aftensmaden. Det er vigtigt, at alle enheder når løbet, men også at i har teltene rejst, spist frokost og særligt at I deltager i åbningen af lejren. Vi håber denne fleksibilitet i løbet kan hjælpe Jer.

Venskabsgrupper