Lokale valgmøder for og med kvinder

To målgrupper er underrepræsenterede, når det kommer til lokalpolitik. Det er de unge, og det er antallet af opstillede kvinder på kandidatlisterne. Det vil De grønne pigespejdere nu gøre op med. Derfor inviterer vi til valgaften udelukkende for kvinder.

Spejder handler om friluftsliv, fællesskab og færdigheder i naturen. Men hos De grønne pigespejdere handler det i lige så høj grad om at finde sit eget ståsted i livet og blive klædt på til at tage aktiv del i det samfund, man er den del af. Det forestående valg til kommunalbestyrelserne er derfor en oplagt begivenhed, hvor de unge pigespejdere kan øve sig i at deltage i den demokratiske samtale og møde kvindelige rollemodeller inden for politik.

Lav jeres eget valgmøde

Teamsene for Samfundsengagement, Pigespejderidentitet og Uddannelse har sammen udarbejdet materiale til afholdelse af et valgmøde for kvindelige kandidater til kommunalbestyrelser og regionsråd.
Det er vigtigt, at valgmøderne bliver en aften udelukkende for kvinder. Inviter derfor de kvindelige kandidater til kommunalbestyrelse og regionsråd,  grønne pigespejdere og andre piger og kvinder fra jeres område, som I har lyst til at invitere.

Aftenerne skal holdes forud for valget den 16. november og med inddragelse af de unge i den forberedende proces. Der er udarbejdet materiale, så det gerne skulle være enkelt for jer at forberede, gennemføre og evaluere valgmødet.

Få penge til jeres valgmøde

Vi har fået penge til projektet fra Tuborgfondet – til afholdelse af syv valgaftener, der hver kan støttes økonomisk i forhold til:

  • Dokumenterede udgifter op til 10.000 kr. til leje af lokaler, forplejning og rengøring
  • Dokumenterede udgifter op til 5.000 kr. til videooptagelser og fotos, der indsendes sammen med evalueringen.

Det vil blive prioriteret at støtte et arrangement i hver af de nationale regioner, og derudover to valgaftener, der også placeres geografisk spredt i forhold til de øvrige.

Såfremt I vil lægge billet ind på at få økonomisk støtte til afholdelse af valgmøde, skal I melde tilbage til Grete Bækgaard Thomsen, gbt@pigespejder.dk  senest den 1. oktober.

Giv besked om jeres valgmøde senest 15. oktober

Alle er selvfølgelig meget velkomne til at benytte materialet og afholde valgmøder uden at søge om økonomisk bistand – I må dog gerne melde ind på gbt@pigespejder.dk, så vi har en fornemmelse af, hvor møderne holdes – og meget gerne inden 15. oktober.

Er der noget, I er i tvivl om, vil spørge om eller drøfte er I meget velkomne til at kontakte

Grete Bækgaard Thomsen
Tlf: 2144 7653 – eller på e-mail gbt@pigespejder.dk

Her er alle dokumenter og PR-materiale du skal bruge til valgaften

word Valgmøde 2021_Drejebog Download
word Valgmøde 2021_Invitation politikere Download
word Valgmøde 2021_Invitation med emner til politikere Download
word Valgmøde 2021_Pressemeddelelse til lokalmedier Download
png Valgmøde 2021_Billede til PR på Facebook og Instagram Download
png Valgmøde 2021_Cover til begivenhed på Facebook Download
word Valgmøde 2021_Tak for din deltagelse mail Download

Regnskab og evaluering

Hent afregningsark og evalueringsskema

excel Valgmøde 2021: Regnskabsbilag Download
word Valgmøde 2021: Evalueringsskema Download