Grønsmutter (0.-3. klasse)

Grønsmutter er i Vanløse gruppe pigespejdere, der går i 0.-3. klasse. Grønsmutternes enhed hedder flokken. Vi holder møde hver onsdag fra kl. 18:00 – 19:30 og du er velkommen til at komme og være med. Vores flokleder hedder Asta, men vi kalder hende Pil. Vi har også en flokleder der hedder Nanna.

Grønsmutterne lærer at samarbejde, lytte og tage hensyn til hinanden. De lærer også at mestre små opgaver og finde ud af nye ting ved selv at få lov til at prøve. Det kaldes “learning by doing” og er en vigtig del af De grønne pigespejderes traditioner og principper.

Grønsmutterne laver sjove og udfordrende aktiviteter i naturen om vidt forskellige emner. Grønsmutterne møder hele tiden nye udfordringer, hvor de lærer mere om sig selv, hinanden og verden omkring dem. Som alle andre pigespejdere lærer grønsmutterne nye ting ved at prøve selv, og de lærer, at de kan mere end de tror, hvis de samarbejder og tager hensyn til hinanden. Vi tager på weekendture, hvor vi rigtig får prøvet vores spejderfærdigheder og har god tid til at hygge omkring lejrbålet. Det er især på vores ture, at vi sprænger rammen for, hvad vi troede var muligt og vi kommer hjem med rank ryg og stolthed i øjnene.

Det trygge fællesskab

Grønsmutteflokken er inddelt i hold med 5-6 grønsmutter. Disse hold heder kuld, og hvert hold har en kuldleder som selv er smutte. Møderne i grønsmutteflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores flokledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Grønsmutternes motto lyder: “Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste”.