Gruppebestyrelsen

Vejlbyspejdernes gruppebestyrelse varetager økonomi og vedtægter.

Gruppebestyrelsen består af alle ledere over 18 år samt 6 forældre, som helst skal repræsentere de forskellige aldersgrupper af piger i gruppen. Man er som forældre på valg i grupperådet hvert 2. år. Gruppebestyrelsen har møde 3-4 gange om året af et par timers varighed.

Gruppebestyrelsen består af alle lederne over 18 år samt:

Forældre repræsentanter
Sidsel Vejby Krabbenhøft (mor til Philippa)
Estrid Molt Ipsen (mor til Ingeborg)
Jan Møller (far til Camille og Jasmin)
Cecilia Kløve Nyborg (mor til Allanna)
Margrethe Kornarska (mor til Josefine)

Ingolf Yde

Kasserer T. 2322 7558