Regionsledelsen

Regionsledelsen for Region Furesø bliver valgt på regionskonferencerne, som afholdes hvert andet år. Den nuværende regionsledelse er valgt i foråret 2018, og består af Sabrina fra Helleruplund Gruppe, Hannelise fra Gladsaxe Gruppe og Birna, Freja og Iben fra Gentofte-Vangede Gruppe. Iben er valgt som regionschef, mens Sabrina, Hannelise, Birna og Freja er regionsassistener.

Skriv direkte til regionsledelsen i Region Furesø på furesoe@pigespejder.dk.

Regionsledelsen mødes en gang om måneden og gennemgår arrangementer for regionens grupper, kommunikation fra korpskontoret, strategi, gruppekontakt, kursusmuligheder og meget andet.

Det er spændende og hyggeligt at være en del af regionsledelsen, og hvis man kunne tænke sig at deltage ved et regionsledelsesmøde, er man bare end velkommen til at kontakte os, da vi gerne vil øge vores diversitet både gruppevist og aldersmæssigt.

Som medlem af regionsledelsen spiller du en vigtig rolle i kontakten mellem korpskontoret og de lokale grupper. Som medlem af regionsledelsen får du mulighed for at præge regionens arbejde og udvikling, hvilket samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse faste og uforudsete opgaver. En regionsledelse hos De grønne pigespejdere varetager gruppernes fælles interesser og har medansvar for, at gruppernes spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter.