Forældre

I vores gruppe er din datter og hendes spejderkammerater i centrum.
Vi ønsker at alle vores piger skal udvikle sig, blive modigere, få nye venner og være en del af vores fællesskab.

Som forælder kan du hjælpe os på mange måder. Du kan:

  • Handle, køre eller bage, når vi skal på tur
  • Fortælle os, om du kan noget særligt, fx sy, førstehjælp, håndværk, fotografere eller noget helt femte. Det kan være, du kan hjælpe os med aktiviteter til et mærke eller lære fra dig til pigespejderne på et møde.
  • Deltage i de arrangementer, hvor vi inviterer forældre
  • Svare på mails, aflevere sedler og betale til tiden.
  • Melde afbud til møder og ture i god tid. Og fortæl gerne, hvis vi har planlagt noget på en dag med klassetur, koloni eller lignende.
  • Fortælle, hvis din datter synes noget har været vildt sjovt/kedeligt/svært… Så kan vi bedre planlægge spejderarbejdet fremefter.

Er din datter spire eller grønsmutte, så forventer vi derudover, at:

  • Du hjælper med at huske varmt tøj og andre ting til de ugentlige møder
  • Du hjælper med at pakke hendes rygsæk, når vi skal på tur
  • Du hjælper hende med at komme til tidenDu har også mulighed for at være forældrerepræsentant i vores gruppebestyrelse, hvor du kan være med til at forme gruppen og spejderlivet for din datter og hendes spejderkammerater.

 

Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggelige møder.
Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktiviteter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning, maling af hytten, oprydning efter loppemarked, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc.

Hos Falkenberg Gruppe er der egentlig ikke faste opgaver (med mindre man melder sig som forældrerepræsentant eller hyttefar), men det er til gengæld vigtigt at man melder sig når vi efterlyser hjælp. Spejderarbejdet bygger på frivillighed – ikke kun ledernes, men faktisk hele lokalsamfundets. Bemærk at man ved tilmelding af sit barn forpligter sig til at deltage i de indtjeningsaktiviteter som foregår i gruppen, det drejer sig om cirka 4-6 gange årligt. Aktiviteterne har til formål at sikre gruppens aktiviteter økonomisk og kommer alle medlemmer til gode i form af aktiviteter, ture og lejre.

Når det er sagt så er opbakning for os ikke bare at bidrage med et stykke arbejde. Det er også at familien, så vidt det er muligt, deltager i de arrangementer hvor I inviteres med. Det er bl.a. den årlige sommerfest, den traditionelle juleafslutning og forældremødet. Og slutteligt er det vigtigt for os ledere, at vi har en tæt dialog med familierne. Vi vil rigtig gerne snakke med Jer (når der er tid til det, for eksempel ved juleafslutningen) og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så har I spørgsmål, gode ideer, bekymringer eller andet, kan I finde telefonnummer og email her i bladet på siderne der hedder telefontavlen.