Hvordan er det nu lige?

Mærker som pigerne har fået ved at udføre en aktivitet eller forløb fx udfordringsmærkerne, syes på højre ærme.
Mærker fra lejre og ture syes på venstre ærme.

Mærker med årstal skal tages af året efter årstallet og syes på bålkappen
(Når man rykker op i troppen og skal med på sommerlejr får man udleveret en bålkappe)

I Houlkær gruppe ser vi hellere at mærkerne bliver syet på frem for hvilken placering de får.
Inddrag rigtig gerne pigerne selv når mærkerne skal syes på.