Houlkær

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen bliver valgt på vores årlige generalforsamling som afholdes i foråret. På det efterfølgende møde konstituerer gruppen sig.
Gruppebestyrelsesmøder afholdes ca. 3 gange om året. De afholdes i spejderlokalet på en hverdagsaften, og datoen aftales fra gang til gang.

Gruppebestyrelsesmedlemmer

Charlotte Lynge

Formand (forælderrepræsentant) T. 22 42 91 93

Rikke-Marie Lorentzen

Kassere

Gitte Pawlowski

Forælderrepræsentant

Karin Albæk

Forælderrepræsentant

Louise Stenholt

Forælderrepræsentant

Anders Johan Larsen

Forælderrepræsentant