Islev

Der er forskellige måder at være voksent medlem på.

De grønne pigespejdere har ca. 4.500 medlemmer.

En stor del af arbejdet handler om børn og unge, men der er masser af andre muligheder uanset alder, interesse og baggrund.

Du får adgang til personlig udvikling og en omfattende lederuddannelse baseret på spejdertraditioner og princippet om “learning by doing”.

Fællesskabet hos De grønne pigespejdere tager udgangspunkt i de kristne værdier, og fortællingen om det kristne budskab er en vigtig del af arbejdet.  

Børneleder

De grønne pigespejdere har ca. 215 lokale spejdergrupper, der hele tiden har brug for nye voksne ledere til aktiviteter for børn og unge. Alle lokale ledere får tilbudt kurser og lederuddannelse, der ruster dem til opgaven og giver værdifulde færdigheder, der også kan bruges udenfor spejderarbejdet. Som lokal leder indgår man naturligt i det lokale netværk af ledere, der planlægger aktiviteterne i fællesskab. Mange lokale grupper har internationale venskabsgrupper og tager på ture og lejre til udlandet – og det er altid en speciel oplevelse.

Ranger

Alle voksne pigespejdere fra 17 år og opefter kan blive rangers. Rangere er organiseret i selvstyrende enheder, der er tilknyttet spejdergruppen. En rangerenhed vælger selv, hvordan den vil organisere sig, og hvilke aktiviteter den vil gennemføre inden for De grønne pigespejderes værdigrundlag. Rangerenheden mødes efter behov og tager ofte på weekendture eller udfordrende ekspeditioner til udlandet. Der findes ca. 70 ranger/augusta-enheder fordelt over det meste af landet. Ranger/Augusta er De grønne pigespejderes tilbud til alle kvinder, der ikke ønsker at fungere som ledere, men som gerne vil være medlem af korpset.