Islev

Som pigespejder kan du!

Pigespejdere, der går i 4.-7. klasse, kalder vi slet og ret “spejdere”. Spejderne arbejder selvstændigt i små grupper kaldet patruljer, hvor de lærer at tage ansvar igennem sjove aktiviteter, der altid er tilpasset pigernes udviklingstrin og modenhed.

Spejderne deltager også i større arrangementer og lejre, de prøver deres grænser af med udfordrende friluftsaktiviteter og de møder udenlandske spejdere eller tager selv på ture til udlandet.

Små og store fællesskaber

I patruljen får man et tæt fællesskab med de andre piger – og med de andre patruljer i den lokale spejdertrop. Møderne i troppen bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores patruljeledere og tropledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Vores ledere hedder Anette, Kristina, Marianne og Sus. Vi mødes hver mandag kl. 18.30 til 20.30 Islev Kirkes Ungdomscenter

Mødekalender for spejdere

Mandag den 13. juni – møde

Lørdag den 18. juni – Vi ses i det grønne – arrangement på Islev Bibliotek kl. 10-14.

Mandag den 20. juni – Sidste møde før sommer ferien – kom hele familien

Mandag den 15. august – Første møde efter sommerferien