Islev

Spirer (0.-1. klasse)

Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre

Vores yngste spejdermedlemmer bliver kaldt spirer og går i 0.-1. klasse.

Spirerne udforsker og udfordrer verden omkring sig ved hjælp af leg, sang, teater, ture, naturoplevelser og historier.

Spirerne lærer at samarbejde, lytte og tage hensyn til hinanden. De lærer også at mestre små opgaver og finde ud af nye ting ved selv at få lov til at prøve. Det kaldes “learning by doing” og er en vigtig del af De grønne pigespejderes traditioner og principper.

Det trygge fællesskab

Møderne i spireflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Tit hjælper større spejdere til ved møderne, så spirerne møder mange gode rollemodeller.

Alle vores spireledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Spirernes motto lyder: “Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre”.

Vores ledere hedder Lisa og Else Marie. Vi mødes hver mandag kl. 18.30 til 20.00 Islev Kirkes Ungdomscenter

Mødekalender for spirer

Vi mødes hver mandag kl. 18.30 til 20.00 og vi følger feriekalenderen for skolerne i Rødovre. Hvis der ikke er skoledag den mandag er der heller ikke spejder.

Se nedenstående link

Rødovre Kommune: Skolernes ferie- og fridagsplan (rk.dk)

For spejder arrangementer som ikke foregår om mandagen

se under  – Kalender – Islev (pigespejder.dk)