Kattegat

Regionskonference 2022

Tid:

Søndag d. 12. juni 2022

Sted:

Sognehuset ved Brædstrup Kirke d. 12. juni på Kirkegade 11, 8740 Brædstrup.

Dagens program vil både byde på en spændende aktivitet, hvor vi lærer vores gruppes microbits at kende, frokost og afholdelse af selve Regionskonferencen.

Kandidater til Regionsledelsen

Vi skal i fællesskab have fundet kandidater til næste periodes regionsledelse. Julie Demant Hessellund fra Hasle-Møllevang og Amalie Holst Jensen fra Odder  gruppe ønsker at genopstille. Derudover vil Clara Skov Drap fra Horsens gruppe stille op. Der er altså stadig plads til flere (især én med interesse for kasserer-opgaven), så prik endelig løs.

Hvem kan stille op?

Du kan stille op helt frem til valget, men hvis du allerede nu ved, at du har lyst til at stille op, må du meget gerne give regionsledelsen besked. Alle medlemmer kan stille op til regionsledelsen. Medlemmer under 16 år, skal dog lade sig repræsentere af en forældre/værge.

Du kan læse mere om hvordan, det er at sidde i regionsledelsen lige her.

Det er både lærerigt, hyggeligt, og utrolig interessant at sidde i Regionsledelsen, men det kræver naturligvis også et stykke arbejde for at få opgaverne udført. Sammen med Hovedbestyrelsen og de andre Regionsledelser kommer man med ind i korpsets maskinrum, får lov til at sætte retningen i regionen og opnår et stort kendskab til regionens grupper og får et stort pigespejdernetværk.

Dagsorden for Regionskonferencen

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Beretning ved regionschefen og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af regnskaber for de forløbne 2 år og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag
  1. Beslutning om afholdelse af Regionslejr 2021
 6. Drøftelse af regionens arbejde i den kommende periode
 7. Fremlæggelse af forslag til budget for det næste år (år 1) og overslag for det følgende år (år 2)
 8. Fastsættelse af regionsafgift
 9. Valg af regionsledelse og suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

OBS. Eventuelle forslag til dagsorden sendes til kattegat@pigespejder.dk senest 21. september.

Skulle du/I have lyst til at høre mere om, hvordan det er at sidde i Regionsledelsen eller måske ønsker at stille op så skriv til os på regionens mail kattegat@pigespejder.dk eller kontakt Julie på tlf. 2014 5810

Deltagelsen i Konferencen er gratis og regionen sørger for frokost. Medbring din sangbog og gerne 1 microbit pr. deltager, hvis muligt

Vi glæder os til at se jer.
Tilmeld dig! – Glæd dig! – Mød op! – Brug din stemme!

 

Hilsen
Regionsledelsen i Region Kattegat