Kattegat

Strategien i korps og region

Herunder kan I finde De grønne pigespejderes mission og vision samt læse korpsets strategi 2020-2024.

Mission

Vores mission hos De grønne pigespejdere er at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale.

Vision

Vi giver piger mod, og vi sætter verden i bevægelse, fordi:

 • pigespejdere flytter sig
 • ledere går nye veje
 • grupper udvikler fællesskaber
 • spejderbevægelsen gør børn og unge til ansvarlige verdensborgere

Til hver af de fire indsatsområder under visionen, hører der to mål – se strategien 2016-2020 herunder.

Korpsets strategi 2020-2024

Pigespejdere flytter sig

 • Pigespejdere øver sig i kompetencer, de bruger til spejder og i hverdagen.
 • Pigespejdere oplever nærvær, som skaber grobund for refleksion.

Ledere går nye veje

 • Ledere er rollemodeller, som sætter retning og lærer pigespejdere at tage ansvar.
 • Alle voksne medlemmer løser opgaver, der kommer børn og unge til gavn.

Grupper udvikler fællesskaber

 • Vi skaber flere pigefællesskaber, der hvor børn og unge er.
 • Alle grupper har også medlemmer, som er engagerede uden for gruppen.

Spejderbevægelsen skaber ansvarlige verdensborgere

 • Alle pigespejdere bruger og passer på naturen.
 • Vi samarbejder om at fremme piger og kvinders muligheder gennem nytænkning af lederskab.

 

Hertil er der udarbejdet otte pigespejderværdier, som er vores centrale værdier og begreber samt korpsets fælles referenceramme.