Kattegat

Fælles regionsmøder

Regionen inviterer til…

“Regionen inviterer til…” er et leder-tilbud for alle regionens ledere, der er 16+, som regionsledelsen udbyder 2-3 gange om året. Hvert arrangement har et tema, som tager udgangspunkt i forespørgelser fra grupperne, nye strategimål fra korpset eller andet relevant materiale til gavn for gruppernes daglige (sam)arbejde.

Herunder finder I referat og materiale fra tidligere afholdte “Regionen inviterer til…” arrangementer.

... Grupperudvikler fællesskaber

Oplæg fra Tina Carøe fra Team Gruppe- og Regionsudvikling og Malene Primdahl, regionens HR-ansvarlig til “Regionen inviterer til..” den 14. maj 2019, hvor det handlede om Mangfoldigledelse og rekruttering af frivillige.

Tina fokuserede på Mangfoldigledelse og grupperne arbejde med handleplaner ud fra dette. Malene havde lavet et løb omkring nye måder at tænke frivillige på.

... Rekruttering af voksne frivillige

Oplæg fra Setti og regionens HR-ansvarlige til “Regionen inviterer til..” den 24. april 2017, hvor det handlede om rekruttering af voksne frivillige og hvordan vi tager godt imod dem. Setti fokuserede på, hvorfor voksne bliver frivillige, og regionens HR-ansvarlige, Malene Primdal og Kirstine Knudsen, arbejdede med “Onboarding” (gæstfrihed, og det at tage godt i mod nye frivillige/tilflytter).

... Brug jeres forældre

Oplæg fra Ane Kirstine Frydenboe, udviklingskonsulent, til “Regionen inviterer til…” den 18. januar 2017. Emnet var forældreinddragelse.

I kan her hente fotos af Anes plakater og noter med alle de eksempler på good practice og ideer, deltagerne kom frem til i løbet af aftenen – der er guld imellem!

... Bliv klog på Fundraising

Oplæg af Mette Brandt til “Regionen inviterer til…” den 13. oktober 2016. Arrangementet omhandlede fundraising og pengegivende aktiviteter.

Herunder finder I referatet fra mødet, Mette Brandts PowerPoint-præsentation med gode råd og idéer til, hvordan man kan søge, samt to publikationer, som kan give inspiration til, hvad en ansøgning skal indeholde.

Åbne regionsmøder

Møderne blev skabt, fordi regionsledelsen rigtigt gerne ville ud og møde jer i grupperne. Både for at give jer mulighed for at høre, hvad der sker i regionsregi, men også for at give jer mulighed for at kommer med ideer, kommentarer m.m. Der er et overordnet tema for hvert møde.

Herunder er referater fra de fire møder, der blev holdt.