Generalforsamling – Præstø Gruppe

08. april 2019 kl. 17:00:00 - 08. april 2019 kl. 19:00:00 Spejderhytten, Lindevej 43C, 4720 Præstø

Alle i gruppen vil i løbet af aftenen se tilbage på året, der gik, og se frem på året, der kommer.

Det gør vi med punkterne i dagsordenen herunder. Vi deler os i børn og voksne - Spirer, spejdere og søskende har aktivitet med punkterne, og de voksne mødes med debat.
Vi slutter aftenen af med fælles aftensmad til 20,- pr. person, som betales via mobilepay nr. 56246

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Valg af repræsentanter for medlemmer og andre interesserede til gruppebestyrelsen
  Mette Kehl, Marlene Christensen og Jane Berendt er ikke på valg
  Morten Juvonen er på valg og modtager genvalg
  Bestyrelsesarbejdet går godt, og der er kræfter til det, der skal ske. Med 2 - 3 flere i bestyrelsen kan vi nå lidt mere og finde på nye spændende tiltag til gavn for pigespejderne i Præstø.
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode
 8. Valg af revisor
 9. Evt.
Sidste tilmelding 1. april 2019
TILMELD DIG HER