Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen består af ledere og forældre.

Der er altid brug for flere forældre i gruppebestyrelsen – hvis du har lyst til at give en hånd med til gavn for din egen pigespejder, så kontakt formanden.

Kasserer:  Inger Bækgaard – mor til Kirstine

Formand:  Kirstine Haugaard Nielsen – mor til Ester