Slagelse

Velkommen i Flokken

Smutterne er for alle piger 0. – 3. klasse. Smutterne møder hele tiden nye udfordringer, hvor de lærer mere om sig selv, hinanden og verden omkring dem. Som alle andre pigespejdere lærer smutterne nye ting ved at prøve selv og de lærer, at man kan mere end man tror, hvis man samarbejder og tager hensyn til hinanden. Grønsmutternes motto lyder: “Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste”.

Læring foregår gennem leg og vi er både ude og inde til alle møder. Vi arbejder efter korpsets materialer og tilegner os brugbare spejderfærdigheder. Vi har både udfordrings – og engagements-mærker hos smutterne.

Møderne i Flokken bliver altid ledet af en voksen leder.