Gladsaxe

Grønsmutter (2.-3. klasse)

Smutter er pigespejdere, der går i 2.-3. klasse. Smutterne holder deres møder torsdage kl. 17.00-18.30 på grunden foran Spejderhuset på Tjele alle 7-9, 2800 Kgs. Lyngby.

Smutterne har deres eget rum i spejderhytten, men dette bruger de meget sjældent, da samtlige af deres møder holdes udendørs. Friluftslivet, klassiske spejderfærdigheder og naturen er i højsæde, og smutterne møder her hele tiden nye udfordringer, hvor de lærer mere om sig selv, hinanden og verden omkring dem. Som alle andre pigespejdere lærer smutterne nye ting ved at prøve selv, og de lærer, at man kan mere end man tror, hvis man samarbejder og tager hensyn til hinanden. Grønsmutternes motto lyder: “Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste”.

Lige nu har vi venteliste i smutteflokken. Hvis du gerne vil skrives på ventelisten, så kontakt smutteleder@gladsaxegruppe.dk

Det trygge fællesskab

Møderne i grønsmutteflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores flokledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.