Gladsaxe

Spirer (0.-1. klasse)

Vores yngste medlemmer bliver kaldt spirer og går i 0.-1. klasse. Spirerne holder deres møder torsdage kl. 17.00-18.30 i Spejderhuset på Tjele alle 7-9, 2800 Kgs. Lyngby.

Spirerne udforsker og udfordrer verden omkring sig ved hjælp af leg, sang, teater, ture, naturoplevelser og historier. Spirerne lærer at samarbejde, lytte og tage hensyn til hinanden. De lærer også at mestre små opgaver og finde ud af nye ting ved selv at få lov til at prøve. Spirernes motto lyder: “Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre“.

Lige nu har vi venteliste i spireflokken. Hvis du gerne vil skrives på ventelisten, så kontakt spireleder@gladsaxegruppe.dk

Det trygge fællesskab

Møderne i spireflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Tit hjælper større spejdere til ved møderne, så spirerne møder mange gode rollemodeller. Alle vores spireledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.