Grøndal

Smutter (0.-3. klasse)

Smutter er pigespejdere, der går i 2.-3. klasse. Smutterne laver sjove og udfordrende aktiviteter i naturen om vidt forskellige emner. Smutterne møder hele tiden nye udfordringer, hvor de lærer mere om sig selv, hinanden og verden omkring dem. Som alle andre pigespejdere lærer smutterne nye ting ved at prøve selv, og de lærer, at de kan mere end de tror, hvis de samarbejder og tager hensyn til hinanden.

Vi holder ugentlige møder i og omkring Grøndalskirken. Her tager vi mærker, på løb og lærer færdigheder både inden for spejder og det at kunne/turde selv.

Mødertider om onsdagen kl.  18.00 til 19.30

Vi tager på weekendture, hvor vi rigtig får prøvet vores spejderfærdigheder og har god tid til at hygge omkring bålet. Det er især på vores ture, at vi sprænger rammen for, hvad vi troede var muligt og vi kommer hjem med rank ryg og stolthed i øjnene.

Det trygge fællesskab

Møderne i smutteflokken bliver altid ledet af en  leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores smutteledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Smutternes motto lyder: “Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste”.

Husk at følg med på: 

Program

Her kan du læse smutternes program for hvad vi skal lave til spejdermøderne.