Grøndal

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen i Grøndal spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen mødes 2-3 gange årligt, vi forsøger at planlægge møderne så de afholdes samtidigt med spejdermøderne og at ens datter kan være til spejder imens.

Gruppebestyrelsen består af en lederrepræsentant fra alle enhederne i Grøndal gruppe og gerne flere forældrerepræsentanter.

I Gruppebestyrelsen lægges retningen for gruppens arbejde og udvikling.

Årligt afholdes der generalforsamling (i foråret) hvor alle forældre og spejdere der er +16 år kan deltage. Det betyder meget at alle forældre støtter op om generalforsamlingen og lederne benytter samtidigt muligheden for at give vigtige nyheder og beskeder om gruppens arbejde.

2023

2022

2021