Grøndal

Troppen (4. klasse og op)

Pigespejdere er fra 4. klasse og op hedder hos os ”tropspejdere”. Spejderne arbejder selvstændigt i små grupper, som vi kalder patruljer. I patruljerne lærer de at tage ansvar for sig selv og hinanden igennem sjove aktiviteter. Der altid er tilpasset pigernes udviklingstrin og modenhed.

Patruljemøderne har deres eget program hvor vi laver forskellige aktiviteter. Der foregår både ude og indenfor om onsdagen 18.30-20.30

Spejderne deltager også i større arrangementer og lejre. De prøver deres grænser af med udfordrende friluftsaktiviteter og de møder udenlandske spejdere eller tager selv på ture til udlandet.

Små og store fællesskaber

I patruljen får man et tæt fællesskab med de andre spejdere – og med de andre patruljer i den lokale spejdertrop. Patruljen bliver ledet af en patruljeleder, der typisk er 15 – 20 år og har været på vores Unglederkurser. Møderne i troppen bliver altid ledet af en leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores tropledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.