Hasle-Møllevang

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling.

Gruppebestyrelsen i Hasle-Møllevang gruppe

  • Formand: Kathrine Bock (mor til Solveig i Troppen og Liva i Seniortroppen)
  • Kasserer: Finn Grønne Kristensen (far til Agnes i Seniortroppen)
  • Forældrerepræsentant: Ane Bøndergaard Iversen (mor til Dagny i Troppen)
  • Forældrerepræsentant: Janne Gytz Fristed (mor til Frida i Troppen)
  • Forældrerepræsentant: Mette Brandt (mor til Kajsa i Flokken, Fria i Troppen og Idun i Seniortroppen)
  • Gruppeledelsen: Anne Sofie Bach og Kirstine Knudsen
  • Flokleder: Julie Demant Hessellund
  • Tropleder: Malene Primdal

Ved spørgsmål eller interesse kontakt formand, Kathrine Bock på: spejderhytten@gmail.com att. Kathrine

Håndbog for gruppebestyrelsen

Indholdet i denne folder er skrevet for at gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og mere overskueligt. Den beskriver de vigtigste opgaver og giver dig et overblik over, hvordan korpset er organiseret.
Kig i håndbogen her