Forårsfest og generalforsamling

29. marts 2023 kl. 17:00:00 - 29. marts 2023 kl. 19:00:00 Holstebro, 7500 Holstebro 15.00

Invitation til forårsfest og indkaldelse til generalforsamling hos De Grønne Pigespejdere, Holstebro onsdag d. 29. marts 2023.Vi mødes i Nørrelandskirken, Døesvej 1, Holstebro kl. 17.00-19.00.

Aftenen er for alle spilopper, spirer, smutter, spejdere samt deres forældre og søskende – og naturligvis ledere og grupperåd. Vi begynder med at spise pizza sammen, som koster 15 kr. pr person. Mens der afholdes generalforsamling for forældrene, er der æggeløb for alle piger – og deres søskende. Vi afslutter med kage og kaffe/the/saft.

Dagsorden;

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Formandens beretning.

3.      Godkendelse af årsregnskab.

4.      Valg til grupperådet

-        Inger Bækgård er på valg og modtager ikke genvalg.

-        Louise Fredberg og Kirstine Haugaard Nielsen er på valg og modtager genvalg, men det foreslås, at de vælges for 1 år, så det ikke er hele grupperådet, der udskiftes hvert andet år.

-        Valg af to forældrerepræsentanter til grupperådet

-        Valg af kasserer. Inger Bækgård stiller op.

5.      Information om loppekørsel ved Kurt.

6.      Information om spejderlejr ved Gitte og Henriette

7.      Indkomne forslag.

8.      Valg af revisor.

9.      Eventuelt. 

Der vil være tilmelding via medlemsservice både i forhold til spisning og bagning af kage. Vi glæder os til at være sammen med jer alle!  

På grupperådets vegne                                                                 

Kirstine Haugaard Nielsen Grupperådsformand

Pris: 15.00 kr

TILMELD DIG HER