Sommerafslutning

22. juni 2022 kl. 17:00:00 - 22. juni 2022 kl. 19:00:00 Nørrelandskirken, Døesvej 1, Multirummet, 7500 Holstebro

Vi begynder med at spise sammen og alle medbringer mad, som stilles på et fælles tag-selv-bord.

Der afholdes generalforsamling, uddeles stjerner og der vil informeres om spejderlejr mm. Vi afslutter med kage og kaffe/the/saft.

Dagsorden;

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Godkendelse af revideret årsregnskab

 6. Valg af repræsentanter for medlemmer jf. §4 og eventuelle andre interesserede til gruppebestyrelsen.

-          Kurt Jensen er på valg og modtager ikke genvalg.

-          Brian Ploug er på valg og modtager genvalg.

 7. Indkomne forslag

 8. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode

                             Korpsets strategi 20-24

                             Herunder information om loppekørsel, hytteprojekt, spejderlejr

                             Ris, ros, ideer og ønsker til pigespejderarbejdet i Holstebro gruppe

9. Valg af revisor

10. Evt.

 

 

Vi glæder os til at være sammen med jer alle!

 

På gruppebestyrelsens vegne

TILMELD DIG HER