Lyngby

Gruppebestyrelsen

Hvem er gruppebestyrelsen?

Gruppebestyrelsen består af spejderlederne, kassereren og nogle forældrerepræsentanter. I Lyngby Gruppe er også præsten eller en fra menighedsrådet velkommen til at deltage. Gruppebestyrelsen er en støtte for spejderlederne, og gruppebestyrelsen er forældrenes mulighed for at få indsigt og indflydelse i deres børns spejdergruppe.

Hvornår er der gruppebestyrelsesmøde?

Vi holder gruppebestyrelsesmøde 2 gange om året oftest i september og marts. Det kan hænde, at der bliver arrangeret et ekstra gruppebestyrelsesmøde, hvis der er aktuelle sager, der skal behandles.

Hvad laver gruppebestyrelsen?

Gruppebestyrelsen behandler sager, der kan have med gruppens økonomi at gøre – for eksempel kontingent, om der er råd til nye telte, gruppetilskud til sommerlejre osv. Det kan også handle om at finde andre forældre, der kan hjælpe ved konkrete arrangementer. Til hvert gruppebestyrelsesmøde opsummeres, hvordan det står til med medlems- og leder situationen i de forskellige enheder, det berettes hvordan arrangementer i gruppen er gået og det diskuteres i hvilken form kommende arrangementer skal holdes. Endelig kan det også diskuteres i gruppebestyrelsen, hvis der er problemer blandt lederne eller spejderne.