Aalholm

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen består af en leder fra hver af gruppens enheder samt forældrerepræsentanter til vores medlemmer under 16 år. Gruppebestyrelsen mødes ca. 3-4 gange om året.
Forældrerepræsentanter vælges for 2 år ad gangen.