Aalholm

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen består af en leder fra hver af gruppens enheder samt forældrerepræsentanter til vores medlemmer under 16 år. Gruppebestyrelsen mødes ca. 3-4 gange om året.
Forældrerepræsentanter vælges for 2 år ad gangen.

image

Inge, mor til Nanna

“Jeg har aldrig selv været spejder, så jeg vidste ikke helt hvad jeg skulle forvente. Måske derfor føles det som en dobbelt gave at opleve min datters store udbytte af et trygt pigefællesskab. Jeg er glad for at kunne bidrage til gruppen ved at deltage i bestyrelsesarbejdet og på den måde få et større indblik i det som min datter oplever.“

image

Christina, gruppeleder

“Det betyder meget for gruppen, at vi har en stærk bestyrelse med engagerede forældrerepræsentanter. Jeg oplever, at vi sammen skaber gruppen; forældrenes netværk og kompetencer øger mulighederne for at lave godt pigespejderarbejde. Det er en stor hjælp for lederne at høre forældrenes synspunkter og have dem med til at tegne de store linjer for gruppen.“