Generalforsmaling og sommerafslutning 2023

14. juni 2023 kl. 17:00:00 - 14. juni 2023 kl. 19:00:00 Hasle-Møllevang, Degnebakken 1, 8210 Århus V

Dagsorden til generalforsamling i De grønne pigespejdere Hasle-Møllevang d. 14. juni 2023

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Godkendelse af revideret årsregnskab

6. Valg af repræsentanter for medlemmer, jf. § 4, og eventuelle andre interesserede til gruppebestyrelsen.

7. Indkomne forslag

8. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode

9. Valg af revisor

10. Evt.


De grønne pigespejders vedtægter kan findes her: https://pigespejder.dk/om-os/organisation/ 


Forslag kan indsendes til bestyrelsesformand Kathrine Bock, kathrinebock@yahoo.dk, senest søndag d. 11. juni 2023.

TILMELD DIG HER