Forældremøde og generalforsamling

27. august 2020 kl. 19:00:00 - 27. august 2020 kl. 21:00:00 Jonstrup, Jonstrupvej 288E, 1., 3500 Værløse

Kom og hør nyt om spejderlivet i Jonstrup. 

- Er din datter lige startet til spejder? Vi fortæller om gruppen, vores arbejde og de værdier, som din datter får med sig hos os. 

- Er din datter garvet spejder allerede? Så vil vi rigtig gerne høre, hvordan du oplever, at din datter tør mere, og have dit input til, hvordan vi kan gøre vores spejderarbejde endnu bedre.


Der vil også blive fortalt om planerne for det nye spejderår.


I forbindelse med forældremøde afholdes vi gruppens årlige generalforsamling.

Dagsorden:  

1.  Valg af dirigent    

2.  Valg af referent    

3.  Orientering om gruppen
4.  Godkendelse af revideret årsregnskab 
5.  Valg af repræsentanter for medlemmer og eventuelle andre interesserede til gruppebestyrelsen.

6.  Valg af revisor 
7.  Indkomne forslag
8.  Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode
9.  Planerne for det nye spejderår
10. Evt.


Til generalforsamlingen er alle gruppens medlemmer inviteret. 
Børn under 16 år repræsenteres af deres forældre.
Du skal vælge din datters navn på listen selvom det er jer forældre, der deltager.

TILMELD DIG HER