Formål med aktiviteten

At lære om affaldssortering.

Materialer

En stor portion af affald af forskellig slags.
Skilte med affaldssorteringslogoer. Find dem her: https://www.affaldspiktogrammer.dk/ eller på din kommunes hjemmeside.

Sådan gør du

1. Gennemgå hvad de enkelte kategorier står for.
2. Hæld skraldet ud på gulvet. Lad pigerne på skift vælge et stykke affald, som de skal sortere rigtigt.
3. Snak om hvornår noget er affald og hvornår man kan genbruge noget.

Beskrivelse

Tjek affaldssorteringsfirmaet for den kommune I bor og lad dig inspirere til flere affaldsaktiviteter.
Find også inspiration her: https://www.affald.dk/