Pigespejderværdier

Udvikling af piger og kvinder

Vi er en dynamisk organisation for piger og kvinder. Hos De grønne pigespejdere bliver vores medlemmer i stand til at bidrage til andres og egen udvikling. Vi udvikler stærke fællesskaber og udvikler os i samspil med andre. I trygge rammer og i samspil med rollemodeller får pigespejdere gradvist flere udfordringer – altid i øjenhøjde med den enkelte pigespejder og med blik for den enkeltes udvikling.

Rummeligt og forpligtende fællesskab

De grønne pigespejdere er et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor alle har et ansvar for fællesskabet. Vi er stærkere sammen og har brug for hinanden, for at vores vision kan lykkes. Vi skaber et trygt rum, hvor der er plads til at udfolde sin identitet, afprøve sig selv og hvor der er plads til at fejle. Vi har forventninger til hinanden og inddrager alle i fællesskabet.

Pigers frirum

I et stærkt pigefællesskab tør piger mere og andet end i andre sammenhænge. Hos De grønne pigespejdere skaber vi rammer, der giver piger lyst til og mulighed for at udfolde sig frit og opbygge gode relationer. Det giver frirum til, at de kan styrke deres selvværd, udvikle deres identitet og opnå selvstændighed. Vi styrker piger i deres tro på, at de kan, hvad de vil og inspirerer dem til at sætte vilde mål.

Friluftsliv og natur

Friluftsliv danner rammen om De grønne pigespejderes aktiviteter. Naturen giver de optimale betingelser for et udfordrende pigespejderliv, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Som pigespejdere er vi forpligtet på at værne om naturen, og derfor indtænker vi bæredygtighed i vores virke.

Demokratisk dannelse

Vi er en demokratisk organisation, der gør vores medlemmer i stand til at deltage i demokratiet både i og uden for organisationen. Som medlem har du valg- og stemmeret til samtlige poster hos De grønne pigespejdere. Hos os handler demokrati ikke blot om en stemme ved et valg, men om den løbende dialog og indflydelse på det daglige spejderliv.

Initiativ, handlekraft og engagement

Som pigespejdere tør vi handle og tage initiativ. Vi møder verden med nysgerrighed, optimisme og mod. Vi engagerer os i hinanden og vores medmennesker, og tager aktivt del i at løse lokale og globale udfordringer som ansvarlige verdensborgere.

Kristent fundament

De grønne pigespejdere har et evangelisk-luthersk fundament, hvilket betyder, at vi samarbejder med folkekirken og bygger på kristne værdier såsom etik, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed. Pigespejdere får en forståelse for, hvad tro og kristendom er – det får de gennem voksne, der tør tale om tro og tvivl, og gennem samtaler og aktiviteter, der giver pigespejderne mulighed for at tænke over tilværelsens store spørgsmål.

Uformel læring og aktiviteter

Hos De grønne pigespejdere udfordres og lærer piger og kvinder gennem leg, dialog og problemløsning tilpasset aldersgruppen. Vi fokuserer på at skabe udfordrende og spændende læringsmiljøer, der udvikler piger og kvinder. I vores uddannelse og aktiviteter har vi ikke fokus på resultatet, men på hvorfor vi gør det, hvordan vi gør og hvad vi gør.