Andet aktivitetsmateriale

Her på siden finder du andet aktivitetsmateriale end vores mærkeforløb. Det er både et iværksætterforløb, der er udviklet på tværs af spejderkorpsene i Danmark og kampagnehæfter fra de sidste fem års medlemskampagner med Gnisterne.

SciencePirater – aktivitetsmateriale

Aktiviteterne i SciencePirater hviler på en metode kaldet Science Spejdermetoden, der kombinerer vigtige metoder og værdier fra spejdermetoden og science metoder. Alt materiale udviklet af SciencePirater tager udgangspunkt i de fem punkter:

  • Leg = Læring
  • Elsk eksperimenter
  • Vi går på opdagelse
  • Fejl er fantastiske
  • Børn og unge bestemmer

Metoden er udviklet for at udnytte det store potentiale, der er i koblingen mellem spejderaktiviteter og naturvidenskab, og er teoretisk funderet i problembaseret læring (at lære nyt ved at stille et spørgsmål eller se et konkret problem og finde svaret eller løsningen) og learning-by-doing.

SciencePirater aktivitetshæfte

SciencePiraters aktivitetshæftet er fyldt med 19 spændende naturvidenskabelige oplevelser, som du og dine spejdere kan plukke fra eller bruge til et helt forløb på flere møder eller en weekend.

pdf SciencePirater aktivitetshæfte VIS PDF

Find de bedste steder at sætte vores flotte mærker

Brug dette aktivitetsmateriale, der passer til alle alderstrin i gruppen, til i fællesskab at finde på nye steder, hvor mærkerne skal sidde. Materialet passer til et almindeligt spejdermøde. Der er lagt op til refleksion, idéudvikling og praksisforløb om, hvordan du selv vil gøre med dine mærker.

Hent materialet

pdf Aktivitetsmateriale om placering af mærker VIS PDF

Byg en bedre verden, FN's verdensmål

Materialet skal  gøre FN’s verdensmål nærværende og håndgribelige for børn og unge i Danmark, og være med til at give en forståelse af, at alle kan bidrage til målenes opfyldelse. Især med konkrete anvisninger på handlinger, spejderne kan gennemføre i lokalmiljøet. Materialet kan bruges af hele gruppen samlet til et aftenmøde, men det kan også bruges i hver enkelt enhed. Det kan bruges, uanset om man afholder Spejderdagen på selve dagen, eller i forbindelse med møderne op til eller efter d. 23. april.

Hent materialet

pdf Byg en bedre verden til print VIS PDF
pdf Byg en bedre verden til tablet og andre skærme VIS PDF

Iværsætteri Giver Værdi

Iværksætteri giver værdi er et tværkorpsligt aktivitetsforløb for spejdere i alle aldre. Formålet med Iværksætteri giver værdi er at give den enkelte spejder gode oplevelser med at arbejde med Social Innovation og samskabelse. Spejderne skal finde en lokal samfundsudfordring, som de vil lave en løsning til. Du kan læse mere og finde aktivitetsmaterialet på: www.pigespejdernesfællesråd.dk/IGV

Fælles centermærke

På det seneste CENTERLEDERMØDE (CLM) blev vi enige om at arbejde på et fælles centermærke. Der har tidligere i en anden fælleskorpslig konstruktion været et centermærke. Det nye mærke skal kunne tages af alle aldersgrupper, men aktivitetsindholdet vil naturligvis skulle tilpasses. Vi har prøvet at indtænke såvel spejderideen som de korpslige fokusområder, som vi har kendskab til.

Hent aktivitetsbeskrivelsen

pdf Fælles centermærke VIS PDF