Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er De grønne pigespejderes øverste politiske organ. Det er hovedbestyrelsens opgave at udstikke den strategiske retning for pigespejdernes aktiviteter.  Hovedbestyrelsen vælges på delegeretmødet hvert andet år og består af syv medlemmer. Hovedbestyrelsen kan vælge at invitere op til fem andre kvinder ind i hovedbestyrelsen for at inddrage nye kompetencer.

Hovedbestyrelsen