Strategi 2020-2024: Mod og lederskab

De grønne pigespejderes strategi for 2020-2024 bygger på vores mission og vision og udmønter sig i fire indsatsområder. Til hver af de fire indsatsområder hører to mål. Strategien sætter en fælles retning for pigespejdere, ledere og grupper. Den forholder sig også til den omverden, vi som korps er en del af – og som vi vil gøre en forskel for.

Hovedbestyrelsen, grupper og teams fokuserer deres arbejde på at opfylde målene i Strategi 2020-2024.

Baggrunden for Strategien 2020-2024

Op til Delegeretmøde 2021 blev der udgivet et hæfte om Strategien 2020-2024. Inden da har alle pigespejdere været inviteret til at komme med input til de fire indsatsområder. I pdf’en kan du læse lidt nærmere om, hvilke tanker fra pigespejderland, der ligger bag strategiens mål for hvert af indsatsområderne.

pdf Forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab VIS PDF

Arbejd med Strategi 2020-2024 i gruppen

For at gøre arbejdet med strategien mere konkret, er der udviklet et simpelt materiale med forslag til aktiviteter og refleksionsspørgsmål samt nogle grafiske skabeloner, der kan hjælpe drøftelser på vej. Materialet er udviklet som en hjælpende hånd til at få strategien ud at leve i praksis.

Nedenfor finder du aktivitetsmateriale med tilhørende refleksionsspørgsmål. Materialet er bygget op om de fire indsatsområder, hvor hvert har to tilhørende strategiske mål. Materialet er lavet med det formål, at I kan lære strategien bedre at kende, og I kan gøre jer tanker om, hvad den betyder for jer.

pdf Strategi 2020-24: Aktiviteter og refleksionsspørgsmål VIS PDF

Der er også lavet nogle grafiske skabeloner, der kan hjælpe drøftelser om strategien på vej.

De første grafiske skabeloner kan hjælpe med at sætte ord på, hvad jeres afsæt for strategiarbejdet er. I kan tale om, hvad I er begejstrede over i den nye strategi. I kan også vælge at arbejde med at få ideer til, hvordan I kan arbejde med strategien hos jer. Sidst er der en skabelon til en temperaturmåling. Temperaturmålingen er et edderkoppespind, hvor man kan tage stilling til ved hvert enkelt mål i strategien, hvad status er. Den inderste cirkel repræsenterer, at det er noget, man ikke rigtigt gør. Den mellemste cirkel repræsenterer, at man faktisk er i gang med at arbejde med det pågældende mål, men ikke helt er i mål. Den yderste cirkel er der, hvor man kan fejre sig selv, for det er det, man er god til. Temperaturmålingen kan også bruges til at sætte mål om, hvor man for eksempel gerne vil være om et år. Man kan også bruge den løbende til at se, om der sker en udvikling.

pdf Strategi 2020-24: Grafik: Del og skab begejstring om strategien VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Hvilke ideer har I til at arbejde med strategien? VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Temperaturmåling til strategiens mål VIS PDF

De næste par skabeloner kan hjælpe jer med at snakke om prioriteringen af jeres arbejde med strategien. I kan også bruge ”podieskabelonen” til at udvælge de vigtigste ideer eller indsatser, I gerne vil arbejde med.

pdf Strategi 2020-24: Grafik: Prioriter jeres indsatser VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Hvis I skulle gøre en helt særlig indsats VIS PDF

Sidst er der skabeloner, der kan hjælpe jer med at gøre jeres planer mere konkrete. I kan drøfte, hvad I skal bruge mere eller mindre tid på, hvis I gerne vil nå i mål med jeres arbejde med strategien. I kan lave en konkret plan for, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Det kan også være vigtigt at tænke over, om jeres indsats kommer til at berøre nogen, som I skal huske at informere.

pdf Strategi 2020-24: Grafik: Hvad skal vi gøre mere og mindre af? VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Lav en plan for jeres indsatser VIS PDF