Strategi 2020-2024: Mod og lederskab

De grønne pigespejderes strategi for 2020-2024 bygger på vores mission og vision og udmønter sig i i fire indsatsområder. Til hver af de fire indsatsområder hører to mål. Strategien sætter en fælles retning for pigespejdere, ledere og grupper, og forholder sig også til den omverden, vi som korps er en del af og vil gøre en forskel for.

Alle grupper, teams og Hovedbestyrelsen fokuserer deres arbejde med henblik på at opfylde målene i Strategi 2020-2024.

Baggrunden for Strategien 2020-2024

Op til Delegeretmøde 2021 blev der udgivet et hæfte om Strategien 2020-2024. Inden da har alle pigespejdere været inviteret til at komme med input til de fire indsatsområder. I pdf’en (åbner link) kan du læse lidt nærmere om, hvilke tanker fra pigespejderland, der ligger bag strategiens mål for hvert af indsatsområderne.

pdf Forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab VIS PDF

Arbejd med Strategi 2020-2024 i gruppen

For at hjælpe arbejdet med strategien med at blive lidt mere konkret, er der udviklet et simpelt materiale med forslag til aktiviteter og refleksionsspørgsmål samt nogle grafiske skabeloner, der kan hjælpe drøftelser på vej. Materialet er udviklet som en hjælpende hånd til at få strategien helt ind under huden og ud at leve i praksis.

Nedenfor finder du aktivitetsmateriale med tilhørende refleksionsspørgsmål. Materialet er bygget op om de fire indsatsområder med hver to tilhørende strategiske mål og kan eksempelvis bruges som et lille løb med en aktivitet til hvert indsatsområde og et par refleksionsspørgsmål. Materialet er lavet med det formål at lære strategien bedre at kende og hjælpe jer med nogle rammer for at gøre jer tanker om hvad den betyder hos jer.

pdf Strategi 2020-24: Aktiviteter og refleksionsspørgsmål VIS PDF

Der er også lavet nogle grafiske skabeloner, der kan hjælpe drøftelser om strategien på vej. I kan plukke lige dem I tænker I har brug for.

De første grafiske skabeloner kan hjælpe jer med at sætte ord på hvad jeres afsæt for strategiarbejdet er. I kan sætte ord på hvad I er begejstrede over i den nye strategi – for gejst er god benzin til handling! I kan også vælge at arbejde med at få ideer til hvordan I kan arbejde med strategien hos jer. Sidst er der en skabelon til en temperaturmåling. Temperaturmålingen er et edderkoppespind, hvor man kan tage stilling til ved hvert enkelt mål i strategien hvad status er. Den inderste cirkel repræsenterer at det er noget man ikke rigtigt gør, den mellemste cirkel at man faktisk er i gang med at arbejde med det pågældende mål, men ikke helt i mål. Og den yderste cirkel er der hvor man kan fejre sig selv, for det er det man er ret god til. Temperaturmålingen kan også bruges til at sætte mål om hvor man for eksempel gerne vil være om et år. Eller man kan bruge den løbende til at se om der sker en udvikling.

pdf Strategi 2020-24: Grafik: Del og skab begejstring om strategien VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Hvilke ideer har I til at arbejde med strategien? VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Temperaturmåling til strategiens mål VIS PDF

De næste par skabeloner kan hjælpe jer med at snakke om prioritering af jeres arbejde med strategien. Her arbejde med at udvælge en særlig indsats hvis I skulle ”skyde efter stjernerne” måske relateret til et særligt mål eller indsats. I kan også bruge ”podieskabelonen” til at udvælge de vigtigste ideer eller indsatser I gerne vil arbejde med.

pdf Strategi 2020-24: Grafik: Prioriter jeres indsatser VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Hvis I skulle gøre en helt særlig indsats VIS PDF

Sidst er der skabeloner der kan hjælpe jer med at gøre jeres planer mere konkrete. Dels kan I drøfte hvad I skal bruge mindre kræfter på og hvad I skal bruge flere kræfter på hvis I gerne vil nå i mål med jeres arbejde med strategien. Og dels kan I lave en konkret plan for hvem der skal gøre hvad hvornår. Det kan også være vigtigt at tænke over om jeres indsats kommer til at berøre nogen som I skal huske at informere om hvad I sætter i gang.

pdf Strategi 2020-24: Grafik: Hvad skal vi gøre mere og mindre af? VIS PDF
pdf Strategi 2020-24: Grafik: Lav en plan for jeres indsatser VIS PDF