Strategi 2024-2028: Et aktivt og bæredygtigt fællesskab

De grønne pigespejderes strategi for 2024-2028 bygger på vores vision, mission og de otte pigespejderværdier.

Strategien udmønter sig i fire fokusområder: Aktivt Fællesskab, Ro på, Frirum og Bæredygtigt engagement.

Fokusområderne angiver den fælles retning og sætter kursen for, hvordan vi leder. Uanset hvilken ledelsesopgave eller rolle vi har i organisationen. Det er det, vi er.

Fokusområderne fortæller også om det, pigespejderne møder til spejder. De viser, hvordan vi gør en forskel for den enkelte pigespejder – og hvorfor. Det er det, vi gør.

Strategien tager udgangspunkt i pigespejderes hverdagsliv og samfundet omkring os. Den viser alt det, vi i fællesskab kan løfte, så pigespejdere oplever et aktivt og meningsfuldt fællesskab.

Strategihjulet

Strategihjulet er en hjælp til at bruge strategien. Det kan udfyldes på mange måder. Vigtigst er, at det skal give værdi for jer. Det er en mulighed for at kigge indad og beskrive alt det, I allerede gør og laver. Og som et redskab til at udpege de områder, hvor I har brug for at gøre noget ekstra. Ud fra status kan I beslutte, hvor I vil hen, og hvad I vil fokusere på.

Når I arbejder med strategihjulet, får I både en status og et udgangspunkt for nye drømme og mål. I kan bruge hjulet, hver gang I planlægger et nyt spejderår. Det er også muligt at tilføje mål løbende. Aftal, hvordan I vil bruge strategihjulet, før I går i gang.

Udfyld strategihjulet sammen med strategien

Se på strategien, når I udfylder de konkrete mål. Strategien vil hjælpe jer til at have fokus på, hvad I vil gøre mere af – både af nyt og nuværende. Fastsæt målbare mål, så I kan lægge en plan for at nå dem.

Status: Hvad gør vi nu?

Udfyld, hvad I gør i dag. Hvor kan I se jer selv, hvilke aktiviteter skal I blive ved med, og hvad skal der gøres mere af? Status er grundlaget for, hvilke drømme og mål I sætter for spejderåret.

Mål og drømme: Hvor vil vi hen?

I starter med at sætte mål efter jeres ønsker og behov for at tænke nyt. Beskriv målene for spejderåret. Hvis I har langsigtede mål, I vil gå efter at opfylde i 2028, så beskriv også dem i de spejderår, de passer i.

Sæt jeres mål og drømme ambitiøst, så det er sjovt at gå efter. Husk at fejre alle jeres sejre – også når det ikke går som planlagt, og I er nødt til at sadle om. Learning by doing gælder os alle.

Ret ikke i løbet af året, men tilføj hellere til ’status’, så I kan se, hvor meget I opnår, når I går efter jeres mål. Hvor er I nået hen? Måske et helt andet sted end forventet? Eller måske lige akkurat der, I ønskede? Begge dele er udtryk for jeres udvikling og til glæde for pigespejderne og gruppen. Det viser jeres store indsats og engagement. Det vigtigste ved målet er vejen derhen.

Der kommer løbende inspiration og eksempler på den nye underside med strategien her på siden. Husk også at dele egne gode idéer.

Eksempler på mål og drømme

… og hvordan du kan udfylde Strategihjulet.

Strategiområde: Aktivt fællesskab

UDFORDRING: Vores ugentlige spejdermøder ligner ofte sidste års møder. Vi vil gerne udfordre os selv og vores medlemmer ved at lave mere aktive, vilde og modige aktiviteter.

DRØMME: Vi drømmer om have flere aktiviteter, hvor naturen og byrummet inddrages mere aktivt og får os til at stå på tæer. Vi vil gerne vise både pigerne og deres forældre, at det, vi gør, giver piger med mod.

MÅL: Det gør vi ved at få inspiration og viden fra andre. Vi inviterer en lokal friluftsvejleder til at undervise og vise os nye måder at bruge lokalområdet på. Alle piger skal mindst fire gange i 2024/2025 have været med i aktiviteter, de ikke har prøvet før, og som udvikler både os som ledere og pigerne selv. Vi vil have mindst én aktivitet til vands, én til lands og én i luften (f.eks. klatring, kajak, fisketur og tilberedning af fisken).

Strategiområde: Ro på

UDFORDRING: Vores pigespejdere har et travlt hverdagsliv. Vi hører dem fortælle om mange fritidsinteresser, og vi ser forældre, som har mest travlt med at komme hjem, når de henter pigerne. Vi hører også, at især de unge oplever nogle svære valg og prioriteringer mellem fritidsarbejde, skole, lektier og spejder. De taler om, at det er deres eget ansvar at vælge rigtigt og gøre det hele – rigtigt.

DRØMME: Vi drømmer om at være bedre til at tale med pigerne om det almindelige børne- og ungdomsliv. Vi vil gerne være de voksne, de kommer til, og som kan tale med dem om det, de synes er vigtigst.

MÅL: Vi vil udvikle vores samtaler med pigespejderne. Det gør vi ved at give rum til refleksion. Vi vil blive klogere på forskellene mellem idealer og det helt almindelige børne- og ungdomsliv. Vi inddrager refleksioner fra Det med Gud, henter inspiration fra Center for Ungdomsstudier til samtaler og nærvær og læser højt fra Godnathistorier for rebelske piger.

Strategiområde: Frirum

UDFORDRING: Vores ledere er alle født ind i De grønne pigespejdere. Vi vil gerne have ledere, som kommer med noget, vi ikke kender i forvejen, og som kan udfordre os på ’plejer’.

DRØMME: Vi drømmer om, at nye piger vil finde vej til gruppen. At de vil se, at man kan være pigespejder på mange måder. At de kan spejle sig i forskellige typer unge og voksne ledere.

MÅL: I 2024/2025 vil vi have mindst én ny leder, som kommer udefra. Vi vil bruge Den lille spejderuge og vores samarbejde med skolen til at rekruttere en ny ung eller voksen til gruppen.

Strategiområde: Bæredygtigt engagement

UDFORDRING: Vores unge spejdere siver lige så stille fra gruppen. Det vil vi gerne gøre noget ved.

DRØMME: Vi drømmer om et fællesskab, hvor flere unge har lyst til at engagere sig i og uden for gruppen. Vi vil udvikle og udvide fællesskabet og gøre det mere attraktivt for unge.

MÅL: Det gør vi ved at tilbyde de unge flere typer aktiviteter, de kan få ansvaret for. Vi vil have mindst to af vores unge med til at lave Ungleder 1 i 2025. De skal have muligheden for mindst to gange i 2025 at lave en weekendaktivitet for smutterne.