Spejd med pigerne

Evaluering af Spejd med pigerne

Center for Børn og Natur fulgte projektet tæt og evaluerede metoder og tilgange i fællesskabet for piger i naturen. I evalueringen blev det tydeligt, at fællesskabet udelukkende for piger var en stor motivationsfaktor for pigerne til at deltage i aktiviteterne. Læs selv resultaterne i rapporten herunder.

pdf Spejd med pigerne evaluering: "Det er også godt, at der ikke er drenge med!" VIS PDF

De grønne pigespejdere samarbejdede med pædagoger, SFO’er og Center for Børn og Natur for at udvikle og teste aktiviteter og metoder, så SFO’er kan motivere naturuvante piger til at komme ud i naturen.

Tre projektgrupper med SFO-personale, piger fra SFO’en og frivillige spejderledere udviklerde aktiviteter og testede dem i et forløb over tre måneder. De kiggede især på hvordan man kan skabe attraktive uderum, den pædagogiske praksis, og endelig hvilke typer af aktiviteter, der styrker pigernes tilknytning til naturen.

Projektgrupperne blev etableret i samarbejde mellem SFO’er og pigespejdergrupper i Kalundborg, Haderslev og Ribe. Tilknyttet projektet var en faglig følgegruppe bestående af tre professionshøjskoler. Spejd med pigerne løb frem til sommeren 2022. Resultaterne er blandt andet offentliggjort her på siden.

Spejd med pigerne imødekom tre behov:

  • Flere piger får pirret deres natur-nysgerrighed og bliver motiveret til at være aktive ud i naturen.
  • Viden om hvad der skal til for at få flere piger til at være aktive i naturen mens de er i SFO, og hvilke gevinster pigerne oplever ved øget friluftsliv.
  • Videndeling og udbredelse af resultater og metoder til flere spejder-SFO samarbejder, samt til kommuner og faglige netværk om børn og natur.

Flere undersøgelser dokumenterer, at så snart børn starter i skole, er de langt mindre udendørs end da de var i børnehave . Vi ved, at pigerne er mindre ude end drengene, de bruger naturen anderledes og de er mindre fysisk aktive . Vores forundersøgelse blandt SFO-pædagoger, viser en tendens til, at drengene spiller bold, klatrer og laver fysiske aktiviteter, mens pigerne bygger huler, laver rollelege og mere stillesiddende aktiviteter, når de går ud. Mens udeundervisning i skolen og friluftsliv i daginstitutionerne er veldokumenteret og der findes mange gode anbefalinger til at få børn mere ud i de arenaer, så er SFO’en underbelyst. Her er ikke samme bevågenhed på friluftsliv, både hvad angår forskning på området og efteruddannelse af pædagogerne. Vi ser et stort potentiale i arbejde målrettet med at motivere en bred målgruppe af piger i SFO, herunder også de naturuvante, til at komme ud og få gode oplevelser i naturen.

Projektet er støttet af udlodningsmidler til Friluftsliv fra Friluftsrådet.

Kontakt

Projektleder Tenna Libak, 81 88 52 33, tli@pigespejder.dk

Pressekontakt

Kommunikationskonsulent Emilie Tranholm Larsen, 26 36 34 90, etl@pigespejder.dk