Kurser

Kurser og uddannelse er et vigtigt fokusområde for De grønne pigespejdere, fordi det løfter vores vision og mission ud i virkeligheden. På vores kurser lærer pigespejdere blandt andet at udvikle og udnytte deres fulde potentiale. Vores forskellige kursustilbud retter sig mod både unge og voksne, og de har fokus på at dygtiggøre ledere og udvikle såvel de spejderfaglige som de personlige kompetencer.

Spejdermetoden

I De grønne pigespejderes arbejde er seks grundlæggende principper centrale for den uformelle læring:

 1. Børn leder børn
 2. Learning by doing
 3. Læring i små grupper
 4. Progression i ansvar og læring tilpasset den enkelte
 5. Samarbejde med andre som er forskellige fra én selv
 6. Bevidsthed om at drage omsorg for vores omverden

Med vores spejdermetode får pigespejdere allerede fra en ganske ung alder ansvar for egen og andres læring. Det ansvar stiger med alderen og den lederuddannelse, de gennemfører hos os.

Ungleder

Fra det år, hvor medlemmerne af De grønne pigespejdere fylder henholdsvis 12, 13, 14 og 15 år, har de mulighed for at deltage i UnglederSTART, 1, 2 og 3. Det er en kursusrække, der giver den enkelte deltager redskaber til at lede eget liv, skabe engagerede og ansvarsbevidste ledere og udruste deltagerne til at tage selvstændigt ansvar som leder for yngre piger. Det er ikke eb forudsætning, at man har gennemført de foregående kurser for at kunne deltage. Blot at man har den rigtige alder.

 • UnglederSTART er det første kursus, du kan komme på som grøn pigespejder. Det er for pigespejdere, der i kursusåret fylder 12 år, og det er her, du møder andre pigespejdere fra hele landet.
 • Ungleder 1 har specielt fokus på at opleve og afprøve praktiske spejderfærdigheder. For pigespejdere, der i kursusåret fylder 13 år.
 • Ungleder 2 introducerer spejderne til ledelse af sig selv og andre. På dette kursus lærer de bl.a. at opbygge, planlægge og afholde aktiviteter for andre. For pigespejdere, der i kursusåret fylder 14 år.
 • Ungleder 3 prøver deltagerne i højere grad kræfter med at lede og tage ansvar for sig selv og andre. For pigespejdere, der i kursusåret fylder 15 år.
 • Medlemmer, der er mellem 17 og 20 år, har mulighed for at deltage i Ungleder X, der udfordrer erfarne ungledere til at håndtere uventede situationer samt mere komplicerede og større ledelsesopgaver.

Kan du ikke få kurser nok?

Undersøg kursusudbuddet i de andre spejderkorps og hos Dansk Ungdoms Fællesråd. De er nemlig også åbne for alle pigespejdere.