Teams

De grønne pigespejdere arbejder i en teamstruktur, hvor teams med forskelligt fokus udmønter Hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske beslutninger. Det betyder, at hvert team har fokus på at udvikle aktiviteter og tilbud i korpset indenfor de strategiske indsatsområder og sikre driften af disse.

Kontakt til teams

Læs nedenfor en kort beskrivelse af arbejdsområdet for hvert team. Teamarbejdet er dynamisk og kan ændre sig både over tid, men også fra team til team.

Samfundsengagement

Teamet arbejder på at give så mange af vores medlemmer som muligt en international oplevelse
udbreder De grønne pigespejderes værdier både i ind- og udland
har fokus på det internationale samarbejde igennem WAGGGS og Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD) og de forskellige arbejdsgrupper, der er nedsat i PFD-regi
arbejder med de mange forskellige repræsentantskaber, De grønne pigespejdere har i forskellige danske interesseorganisationer

Gruppe- og regionsudvikling

Teamet understøtter og sikrer et stærkt samarbejde med regionsledelser og grupper
skaber tradition for uddannelse, talentspotting og sikrer langsigtede strategier og planer på både gruppe- og regionsniveau
fokuserer på gruppernes trivsel, vækst og udvikling, herunder også hjælp til rekruttering af frivillige

Pigespejderidentitet

Teamet er omdrejningspunktet for alle identitetsgivende tiltag, der styrker sammenhængskraften i korpset
er ansvarlig for de store nationale arrangementer i korpset
arbejder særligt med korpsaktiviteter for unge pigespejdere
udvikler De grønne pigespejderes kommunikation på forskellige kanaler

Uddannelse

Uddannelse skaber kontinuitet i kursustilbud og tradition for at tage del i lederudviklingsaktiviteter
sikrer at kursusafholdere har den rette træning til at kunne levere høj kvalitet i kurserne
sørger for en god planlægningshorisont, der giver mulighed for både at kunne melde kursusudbud ud til grupperne i god tid samt kursusafholderne de bedste muligheder for at levere en høj kvalitet
sikrer at der er kontinuitet mellem uddannelsestilbud og korpsets øvrige arbejde

Aktiviteter

Teamet arbejder med udviklingen af nye aktiviteter
er ansvarlig for alt det aktivitetsmateriale som grupper og regioner bruger, så som udfordrings- og engagementsmærker og basismateriale
styrker korpsets friluftsprofil gennem aktiviteter

Ressourcer

Ressourcer varetager korpsets menneskelige og økonomiske ressourcer
understøtter udvikling af korpsets kursusejendomme herunder udbygningen af Spejderbakken og medvirken til hvordan vi øger indtjening i vores ejendomme.
finder modeller der kan understøtte ekstern finansiering af korpsets projekter og aktiviteter. Det kan være gennem bevillinger fra fonde, gavekoncept, partnerskaber m.v.
arbejder med medlemsformer og medlemsservice

Vil du også engagere dig?

Du har mulighed for at blive aktiv i et team eller engagere dig i events og arbejdsgrupper. Pigespejdernes jobportal viser de aktuelle muligheder