Teams

De grønne pigespejdere arbejder i en teamstruktur, hvor teams med forskelligt fokus udmønter Hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske beslutninger. Det betyder, at hvert team har fokus på at udvikle aktiviteter og tilbud i korpset indenfor de strategiske indsatsområder og sikre driften af disse.

Kontakt til teams

Læs nedenfor en kort beskrivelse af arbejdsområdet for hvert team. Teamarbejdet er dynamisk og kan ændre sig både over tid, men også fra team til team.

Samfundsengagement

Teamet arbejder på at give så mange af vores medlemmer som muligt en international oplevelse udbreder De grønne pigespejderes værdier både i ind- og udland har fokus på det internationale samarbejde igennem WAGGGS og Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD) og de forskellige arbejdsgrupper, der er nedsat i PFD-regi, arbejder med de mange forskellige repræsentantskaber, De grønne pigespejdere har i forskellige danske interesseorganisationer

Gruppe- og regionsudvikling

Teamet understøtter og sikrer et stærkt samarbejde med regionsledelser og grupper skaber tradition for uddannelse, talentspotting og sikrer langsigtede strategier og planer på både gruppe- og regionsniveau. De
fokuserer på gruppernes trivsel, vækst og udvikling, herunder også hjælp til rekruttering af frivillige.

Pigespejderidentitet

Teamet er omdrejningspunktet for alle identitetsgivende tiltag, der styrker sammenhængskraften i korpset er ansvarlig for de store nationale arrangementer i korpset arbejder særligt med korpsaktiviteter for unge pigespejdere udvikler De grønne pigespejderes kommunikation på forskellige kanaler.

Uddannelse

Uddannelse skaber kontinuitet i kursustilbud og tradition for at tage del i lederudviklingsaktiviteter sikrer, at kursusafholdere har den rette træning til at kunne levere høj kvalitet i kurserne. De sørger for en god planlægningshorisont, der giver mulighed for både at kunne melde kursusudbud ud til grupperne i god tid samt giver kursusafholderne de bedste muligheder for at levere en høj kvalitet. Endelig sikrer de, at der er kontinuitet mellem uddannelsestilbud og korpsets øvrige arbejde.

Aktiviteter

Teamet arbejder med udviklingen af nye aktiviteter. De er ansvarlig for alt det aktivitetsmateriale, som grupper og regioner bruger, så som udfordrings- og engagementsmærker og basismateriale. Teamet styrker korpsets friluftsprofil gennem aktiviteter.

Vil du også engagere dig?

Du har mulighed for at blive aktiv i et team eller engagere dig i events og arbejdsgrupper. Pigespejdernes jobportal viser de aktuelle muligheder