Vanløsepuljen: Søg den til jeres næste projekt, aktivitetsforløb eller samarbejde

Har du en god ide til et nyt projekt, et aktivitetsforløb eller et spændende samarbejde lokalt? Så kan du søge Vanløsepuljen, der støtter udvikling af fællesskaber og aktiviteter i hele korpset. 

Hvad er Vanløsepuljen?

Vanløsepuljen er en donation til De grønne pigespejdere fra Vanløsegruppe. Puljens formål er at fremme vækst i korpset gennem aktiviteter og indsatser, der har fokus på:

  • Rekruttering af nye medlemmer
  • Opstart af nye grupper
  • Aktivitetsmateriale
  • Uddannelsesmateriale og lokale/regionale uddannelsesinitiativer
  • Projekter, der fremmer vækst i korpset

Hvem kan søge puljen?

Alle grupper, regioner, teams og projektgrupper i De grønne pigespejdere, som enten er nedsat af hovedbestyrelsen, eller som har etableret sig selv.

Hvad kan jeg søge til?

Vanløsepuljen kan søges til helt nye projekter, til at udvide eller forlænge allerede eksisterende aktiviteter eller indsatser i korpset. Projektet eller indsatsen skal være målrettet og afgrænset til en bestemt tidsperiode og kan for eksempel have fokus på at fremme:

  • Vækst i korpset
  • Udvikling af fællesskabet, eksempelvis for særlige målgrupper
  • Samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem events, konferencer eller lignende
  • Støtte til events, som ikke er fuldt finansieret gennem deltagerbetaling
  • Nytænkende aktivitetsmateriale og aktivitetsforløb

Midlerne dækker omkostninger til aktivitetsmateriale, venues, honorar til eksterne konsulenter og serviceudbydere, transport og forplejning – men ikke til løn.

Hvordan søger jeg Vanløsepuljen?

Du kan søge Vanløsepuljen ved at udfylde ansøgningsformularen nedenfor og indsende et samlet budget for projektet eller indsatsen.

SØG VANLØSEPULJEN HER

Ansøgningsfristen er til den første i hver måned.
Herefter bliver ansøgningen behandlet. Du kan forvente svar på ansøgningen inden for 14 dage fra den første i måneden.

Kan jeg få sparring til min ansøgning?

Ja. Undervejs i ansøgningsprocessen kan du altid hente sparring og støtte til ideudvikling, organisering, samarbejde og økonomi hos Korpskontoret.

Du kan få sparring om projektudvikling og budget hos Maria fra Korpskontoret på mail mja@pigespejder.dk eller telefon 81 88 52 33

Du kan få sparring om fundraising hos Josefine fra Korpskontoret på mail jos@pigespejder.dk

Hvem modtager ansøgningen?

Puljen ansøges til et team ud fra følgende kriterier:

Ansøgninger under 25.000 kr. godkendes af organisationskonsulenten. Et frivilligt fagligt sparringsteam og hovedbestyrelsen orienteres.

Ansøgninger mellem 25.000 kr. og 250.000 kr. behandles af organisationskonsulenten i tæt samarbejde med det frivillige faglige sparringsteam. Generalsekretæren godkender. Hovedbestyrelsen orienteres.

Ansøgninger over 250.000 kr. behandles af organisationskonsulenten, det frivillige faglige sparringsteam og generalsekretæren. Hovedbestyrelsen godkender.

Hvad så når projektet er slut?

Ved projektets eller indsatsens afslutning skal der afrapporteres til Hovedbestyrelsen.

[AFRAPPORTER DIT PROJEKT HER]

Afrapporteringen skal ske indenfor 14 dage efter projektets afslutning.

Tusind tak til Vanløsegruppe for donationen til De grønne pigespejdere.

Proces: Fra ide til bevilling

Organisationskonsulenten vender som udgangspunkt retur på ansøgninger indenfor 14 dage efter ansøgningsfristen til den første i hver måned. Selve bevillingsprocessen kan tage længere tid alt efter mængden af afklaring og spørgsmål.

Nedenstående proces viser sammenhæng mellem punkterne i processen og ca. tidsangivelse.

Vanløsepuljen Fra Ide Til Bevilling