Regnskab i gruppen

Som gruppe skal der udarbejdes regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for et år ad gangen.(jf. §11 stk. 7 a i korpsets vedtægter).

Årsregnskabet underskrives af gruppebestyrelsen, men godkendes officielt af generalforsamlingen. Godkendelse noteres i referatet med angivelse af nøgletal dvs. resultat,  egenkapital og aktiver.

Medlemsservice

Medlemsservice kan – ud over medlemshåndtering – også bruges til alle arbejdsgange vedrørende gruppens økonomi.

Medlemsservice indeholder nemlig moduler til:

  • Kontingentopkrævning: Efter det er sat op, udsendes der automatisk en mail til alle medlemmer, om at det er tid til at betale, med link til betalingen.
    Der udsendes automatisk rykkere til dem, der ikke har betalt.
  • Udlægshåndtering: Lederne afleverer deres bilag via Medlemsservice og lederen vælger den rigtige konto ud fra en shortlist.
    Nu kan bilaget godkendes og pengene skal overføres via banken.
  • Regnskabsopfølgning: Der kan altid udskrives en oversigt over, hvad der er brugt af penge i løbet af året.
  • Revision: Det er muligt at give revisoren adgang til at se alle bilag, men intet andet. Så kan revisoren følge med hele året.
  • Årsregnskab: Selve årsregnskabet udskrives, når de sidste posteringer er inde, og det er klart til underskrifter. Årsregnskabet underskrives af gruppebestyrelsen, men godkendes officielt af generalforsamlingen. Godkendelse noteres i referatet med angivelse af nøgletal dvs. resultat,  egenkapital og aktiver.

Sådan kommer du i gang

www.medlemsservice.nu finder du vejledninger til fx regnskab og kontingentopkrævning i Medlemsservice.

Det er også der og i kalenderen her på siden, at du finder aktuelle kurser i de forskellige moduler i Medlemsservice.

Vil du have hjælp til at komme i gang med et nyt modul i Medlemsservice, kan du altid skrive til supporten på medlem@pigespejder.dk