Gruppebestyrelse

Vi har samlet alle relevante dokumenter, du skal bruge for at vare tage gruppebestyrelsens arbejde. Der er særlige skabeloner til dig, der er kasserer i gruppen.

Vigtige dokumenter til gruppebestyrelsen

pdf Håndbog for gruppebestyrelser VIS PDF
pdf Skabelon til gruppebestyrelsens forretningsorden VIS PDF
word Vedtægtsforklæde Download
excel Skabelon for gruppens årsregnskab Download
pdf Vejledning til gruppekasserere VIS PDF

Få hjælp til økonomi og administration

Er du blandt de formænd, gruppeledere eller kasserer, som er træt af at bruge aftenerne og weekenderne på regnskaber og medlemsadministration? Har gruppen vanskeligt ved at få frivillige til at varetage det administrative arbejdeneller ønsker gruppen blot at få frigjort ressourcer til spejderarbejdet med børn og unge, så lad SAF hjælpe jer.

Som en del af Korpskontoret for De grønne pigespejdere og Det Danske Spejderkorps tilbyder SAF nu grupper, regioner, ejendomme og spejdercentre at varetage hele eller dele af bogholderiet og/eller medlemsadministrationen.

SAF udbyder hjælp til grupper indenfor tre områder:

  • Økonomi: Ydelsen omfatter bogføring i Medlemsservice (Navision), økonomirapporter, udfærdigelse af årsregnskab og afregning af udlæg o.l.
  • Medlemsadministration: Ydelsen omfatter vedligeholdelse af medlemsdatabasen, herunder hvis grupperne ønsker det, håndtering af børneattester. Ydelsen kan også omfatte ind- og udmeldelser samt forsikring.
  • Kontingent: Opkrævning af kontingent, herunder rykker.

Hvad koster det?

Prisen (incl. moms) for ydelserne økonomi og kontingent vil omfatte:

  • 1) Opstartsgebyr der fastsættes efter kvaliteten af det materiale, som SAF skal overtage. Opstartsgebyret vil starte ved kr. 2.000,00
  • 2) Et årligt administrationsgebyr fastsat ud fra en gruppes størrelse.
  • a. Under 50 medlemmer, kr. 10.000
  • b. Mellem 50 og 125 medlemmer, kr. 15.000
  • c. Over 125 medlemmer, kr. 20.000

Skulle gruppen ønske, at SAF overtager medlemsadministrationen, fastsættes denne til kr. 10 pr. medlem opgjort 31. december.

Priserne er gældende til og med 31. december 2019.

Hvordan kommer jeg i gang?

Skulle du være interesseret i en uforpligtigende snak, er du altid velkommen til at kontakte administrationschef Morten Bjørn Nielsen på mobil 51 50 55 14 eller mail mbn@korpskontoret.dk

Hvad er SAF?

Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) blev stiftet i 2008 (dengang under navnet SUF – Spejdernes Udviklingsfællesskab). SAF er et interessentskab mellem De grønne pigespejdere Det Danske Spejderkorps, der har til formål at drive en effektiv administration for de to spejderkorps og deres medlemmer samt at varetage udvikling, drift, vedligeholdelse og udlejning af Spejdercenter Holmen.