Børneattester

I dag behandles børneattester udelukkende elektronisk (se processen nederst på denne side). Det betyder, at alle ledere, patruljeledere, instruktører og andre, der er i direkte kontakt med børnene skal udfylde en elektronisk børneattest.  Er du 15 år eller derover og deltager du i møder eller ture mere end tre gange på tre måneder, så skal der indhentes en børneattest på dig.

Sådan gør du

Det er din gruppeleder, der efterspørger børneattesten igennem Medlemsservice, og det er dig, der i e-boks godkender, at der indhentes en børneattest på dig.

Du kan følge vejledningen til, hvordan du indhenter en børneattest her. Eller find en udførlig guide i ‘Kom godt i gang med Spejdernes Medlemsservice’-vejledningen, som du finder på medlemsservice.nu

Er du fast tilknyttet ny leder eller hjælper i gruppen, skal børneattesten indhentes, når du begynder.  Er du ikke fast tilknyttet skal attesten være indhentet efter senest tre uger.

Som “ikke fast tilknyttet” skal der hentes børneattest, når du:

  • har været tilknyttet enheden i mere end tre måneder
  • inden for disse tre måneder mindst tre gange eller i en sammenhængende periode på mere end en uge har fungeret som leder, patruljeleder, instruktør eller anden funktion, hvor du har været i direkte kontakt med børnene
  • FORUDSAT at du fortsat skal være tilknyttet enheden