Børneattester

De grønne pigespejdere indhenter børneattester på alle ledere, patruljeledere, instruktører og andre, der er fyldt 15 år og er i direkte kontakt med børnene.

Hovedbestyrelsen besluttede i maj 2021, at børneattester er gyldige i to år. Det betyder, at man som aktiv leder mm. skal have fornyet sin børneattest hvert andet år.

Som fast tilknyttet ny leder eller hjælper i gruppen, skal børneattesten indhentes, når du begynder.  Er du ikke fast tilknyttet skal attesten være indhentet efter senest tre uger.

Som “ikke fast tilknyttet” skal der hentes børneattest, når du:

  • har været tilknyttet enheden i mere end tre måneder
  • inden for disse tre måneder mindst tre gange eller i en sammenhængende periode på mere end en uge har fungeret som leder, patruljeleder, instruktør eller anden funktion, hvor du har været i direkte kontakt med børnene
  • FORUDSAT at du fortsat skal være tilknyttet enheden

Herunder kan du læse den af hovedbestyrelsen besluttede procedure for behandling af børneattester i korpset.

pdf Procedure for indhentelse af børneattest VIS PDF

Sådan gør du

Behandling af børneattester foregår elektronisk via Medlemsservice. Indhentningen forudsætter således, at du har en digital postkasse fx e-Boks.

Det er din gruppeleder, der efterspørger børneattesten igennem Medlemsservice, og det er dig, der i din digitale postkasse godkender, at der indhentes en børneattest på dig.

www.medlemsservice.nu kan du under Vejledninger finde en udførlig guide i ‘Kom godt i gang med Spejdernes Medlemsservice’-vejledningen . Under Tips og Tricks på samme side finder du også en guide til, hvordan det foregår.

Processen er illustreret herunder.