Sikkerhed og samværspolitik

Som grøn pigespejder er du aktiv i naturen. Med kendskab til de rette sikkerhedsregler kan aktiviteter gennemføres til glæde for alle. Du finder her vejledninger og retningslinjer for lejrliv, teltopsætning, brandsikkerhed og færden i naturen. Husk også at orientere dig i pigespejdernes politikker for alkohol, rygning, vold og trafik. Du finder dem nederst på siden.

Stil dig selv tre sikkerhedsspørgsmål

Husk på de tre sikkerhedsspørgsmål, når du planlægger din aktivitet, så er du allerede godt på vej:

  1. Har jeg de rette kompetencer til at gennemføre aktiviteten?
  2. Hvad kan gå galt?
  3. Hvad gør vi, hvis det går galt?

Retningslinjer for grundlæggende spejderarbejde

Som grøn pigespejder håndterer du både kniv, sav og økse. Du færdes ved og på vand – måske i forbindelse med en tur eller på lejr, og du bygger med tunge rafter, som vi kalder pionering.

Sikkerheden skal være i top, når man som pigespejder håndterer “farlige” ting. Derfor har vi lavet retningslinjer for de grundlæggende områder i spejderarbejde. Dem kan du læse herunder.

pdf Retningslinjer for kniv, sav og økse VIS PDF
pdf Retningslinjer for pionering VIS PDF
pdf Retningslinjer for vandaktiviteter VIS PDF

Samværspolitik: Trivsel og tryghed i gruppen

Materiale til grupperne med information og samtalekort, som vil gøre det lettere at tage de svære snakke.

Regler for færden i naturen

Se de ti regler, du skal kende, når du færdes i naturen.

Regler for opstilling af telte

Spejdergrupper skal søge om byggetilladelse for telte på over 100 kvadratmeter. Se også regler for brandsikkerhed.

Tilkald hjælp

Hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at I sørger for at få den nødvendige hjælp.

Første hjælpens fire grundregler

  1. Stands ulykken
  2. Giv livreddende førstehjælp
  3. Tilkald hjælp (Ring 112)
  4. Giv almindelig førstehjælp

Ved mindre skader eller behov for vejledning – ring til den lokale akutordning. Alt efter hvilken region du befinder dig i, skal akutordningen kontaktes på forskellige telefonnumre. Find nummeret for rigtige akutordning/vagtlæge her.
Ved akut tilskadekomst eller sygdom med behov for øjeblikkelig hjælp – ting til alarmcentralen på 112

Sygetransport

Ved ulykke eller pludselig opstået sygdom kan man få brug for sygetransport. I tilfælde, hvor en tilskadekommen ikke kan transporteres med bil eller ambulance, skal I rekvirere en taxa. Udgiften til taxaen får I refunderet ved at indsende taxaregningen og en beskrivelse af hændelsesforløbet til forsikring@pigespejder.dk.

Det årlige abonnement pr. medlem for Falck og evt. udgifter til sygetransport afregnes hvert år til Korpskontoret sammen med korpsafgiften pr. 10. april.

Psykologisk krisehjælp

Ved større ulykker skal du overveje, om der er nogle af de implicerede, som har behov for at tale med en psykolog for at få bearbejdet oplevelsen. Det kan være i tiden efter, men også med det samme, hvor en gruppe af spejdere har brug for et debrief om, hvad der er sket.

Korpset har tegnet abonnement på psykologisk krisehjælp hos Falck. Vores abonnementsnr. er 10145221, og aftalen omfatter krisehjælp fra Falcks psykologiske døgnberedskab.

Ved behov for psykologisk krisehjælp skal enten generalsekretær Helle Stærmose tlf. 42 22 49 93, organisationskoordinator Betina Juul Nielsen tlf. 20 58 34 46 eller én fra formandskabet hos De grønne pigespejdere kontaktes hurtigst muligt.