Medlemsbekræftelse

Som gruppeleder, gruppekasser, medlemsansvarlig, bestyrelsesformand eller regionsledelsesmedlem, har du ansvaret for årligt at bekræfte gruppens medlemmer.
Det foregår i Medlemsservice.

Medlemsbekræftelsen åbner denne gang 1. januar 2024.
Frist for at bekræfte medlemmerne er den 15. januar 2024.

Hvorfor skal l bekræfte jeres medlemmer i Medlemsservice?
Medlemsbekræftelsen danner grundlag for korpsets økonomiske fundament. Det er på baggrund af de tal, gruppen sender ind, at vi modtager vores offentlige tilskud fra Tipsmidlerne. Derfor er den så vigtig.

Læs først krav til dokumentation
Inden du går i gang, så læs de seks krav til dokumentation, så du gør det rigtigt første gang. Kravene er beskrevet på pigespejder.dk.

Via Medlemsservice, skal du bekræfte jeres medlemmer. Minimum 75 kroner af kontingentet for hvert medlem skal være indbetalt i kalenderåret 2023 for, at I kan bekræfte medlemmet.
Har medlemmet først betalt kontingent i 2024 eller er medlemmet fortsat i restance, skal du ikke bekræfte medlemmet. På den måde, kan vi indberette det korrekte tal til Dansk Ungdoms Fællesråd, når korpset ansøger om driftstilskud. Husk, at I skal kunne dokumentere hver enkelt medlems kontingentbetaling.

Bemærk, at du skal tage stilling til både alle jeres aktive medlemmer, men også de medlemmer, som har været medlem i mere end tre måneder i løbet af året, men som nu er udmeldt. De er også med på listen i Medlemsservice.

Start med redigering af generalforsamlingsdato
Inden du begynder på medlemsbekræftelsen, skal du redigere datoen for seneste afholdte generalforsamling på gruppens stamblad. Når du udfylder medlemsbekræftelsen, skal du bekræfte denne dato og markere om der findes et godkendt referat fra mødet. Begge dele er et krav for, at medlemmerne i gruppen kan tælle med i vores ansøgning om tipsmidler.

Sådan finder du medlemsbekræftelsen i Medlemsservice
For at komme til selve medlemsbekræftelsen skal du i sidemenuen til venstre vælge Medlemmer. I topmenuen skal du så vælge Statistik og Bekræft medlemstal. Er du medlemsadministrator i flere grupper, skal du vælge hvilken gruppe, du ønsker at arbejde med. Det gør du i øverste højre hjørne, før du går til medlemsbekræftelsen.

Korrekt udmeldelsesdato
Når du melder medlemmer ud, er det vigtigt at du noterer den dato, hvor medlemmet har anmodet om udmeldelse. Altså for eksempel den dato du har modtaget en mail med ønsket om udmeldelse eller den dag enhedslederen fik det at vide. Har du fået noteret en forkert dato, har du mulighed for at redigere datoen til den rigtige.

Vejledninger
Der er hjælp at hente til at udføre medlemsbekræftelse på siden med vejledninger på medlemsservice.nu

Spørgsmål eller udfordringer?
Hvis du løber ind i udfordringer med medlemsbekræftelsen, får du hurtigst svar på spørgsmålene, hvis du skriver til Medlemsservice’ frivillige support på medlem@pigespejder.dk
Har du spørgsmål til kravene vedrørende medlemsbekræftelsen, kan du kontakte Betina Juul Nielsen på Korpskontoret på bjn@pigespejder.dk eller telefon 20583446.