Administration

I menuen til venstre kan du læse om børneattester og hvordan medlemmer af De grønne pigespejdere er forsikret, når de laver spejderarbejde. Her på siden finder du tre vigtige oplysninger om korpsafgift, gebyr ved brug af Mobile Pay MyShop og afregning til Spejderhjælpen.

Korpsafgift

De grønne pigespejderes korpskontor opkræver korpsafgift via Betalingsservice. Korpsafgiften reguleres årligt, som beskrevet i vedtægternes §13 stk.1.

Korpsafgiften for 2023 er 657 kr. pr. medlem. Korpsafgift og forsikring opkræves af korpskontoret i grupperne. Medlemmers kontingent fastsættes individuelt i grupperne.

Beløbet bliver opkrævet i to rater, den 10. april og den 10. oktober.

Opkrævningen den 10. april laves på grundlag af medlemstal trukket i Medlemsservice 15. februar.
Opkrævningen den 10. oktober laves på grundlag af tal trukket i Medlemsservice 15. august.

Forsikringen for 2023 udgør 10 kr. pr. medlem (medlemstal trækkes 15. februar i Medlemsservice) . Forsikring opkræves sammen med korpsafgiften den 10. april.

Gebyr på MobilePay MyShop

Nye vilkår betyder, at grupper der bruger MobilePay MyShop skal betale 49 kroner om måneden samt et mindre transaktionsgebyr.

Hvor det tidligere har været nok at være opført på Skats såkaldte §8A-liste over velgørende organisationer, skal organisationerne fremover opfylde en række øvrige krav for at opretholde fritagelsen for abonnement samt gebyr på transaktioner. Fx skal organisationen donere de indsamlede midler via tjenesten ”udenfor egen organisations kreds eller medlemmer”, som det hedder i abonnementsvilkårene. Dvs. være en velgørende organisation på linje med Røde Kors.

Læs mere på MobilePays hjemmeside

Afregning Spejderhjælpen

De indsamlede penge fra gruppens Spejderhjælp skal indsættes på følgende konto:

  • Reg.nr.: 3001
  • Kontonr.: 0005500214