Administration

I menuen til venstre kan du læse om børneattester og hvordan medlemmer af De grønne pigespejdere er forsikret, når de laver spejderarbejde. Her på siden finder du to vigtige oplysninger om korpsafgift og afregning til Spejderhjælpen.

Korpsafgift

De grønne pigespejderes korpskontor opkræver korpsafgift via Betalingsservice.

Korpsafgiften for 2019 er 549 kr. pr. medlem. Korpsafgift og forsikring opkræves af korpskontoret i grupperne. Medlemmers kontingent fastsættes individuelt i grupperne.

Beløbet bliver opkrævet i to rater, den 10. april og den 10. oktober.

Opkrævningen den 10. april laves på grundlag af tal trukket i Medlemsservice 15. februar.
Opkrævningen den 10. oktober laves på grundlag af tal trukket i Medlemsservice 15. august.

Forsikringen for 2019 udgør 9 kr. pr. medlem opgjort den 15. februar 2019. Forsikring opkræves sammen med korpsafgiften den 10. april.

Afregning Spejderhjælpen

De indsamlede penge fra gruppens Spejderhjælp skal indsættes på følgende konto:

  • Reg.nr.: 3001
  • Kontonr.: 0005500214