Fundraising

Hvis gruppen står og mangler penge til en bålhytte eller en ny shelter, er der heldigvis mange veje, I kan gå for at søge om penge og materialer. Du får her gode råd fra en superfundraiser –  ti huskevenlige tips, et fonds- og legatoverblik og et oprids af alle de tråde I kan trække i, når gruppen vil søge om penge eller materialer.

Super fundraiser Ditte Wachs' guide til fundraising

10 gode råd, når du skal fundraise

 • 1. Gå i gang i god tid med at sætte jer ind i det enkelte legat eller den enkelte fonds krav til ansøgning og formål. Tjek, at fonden/legatet overhovedet støtter det, I gerne vil søge penge til. Undersøg, hvornår der er ansøgningsfrist. Det er vigtigt, at formalia er på plads, ellers risikerer I bare, at jeres ansøgning bliver kasseret.
 • 2. Målret jeres ansøgning til fonden og tjek, at den matcher opslaget.
 • 3. Skriv, hvem I er i ansøgningen. Hvilket slags korps er De grønne pigespejdere?
 • 4. Skriv, hvorfor jeres projekt er godt. Hvorfor er det vigtigt, at pigespejderne får nye telte?
 • 5. Beskriv, hvem der gør hvad og hvornår. Hvornår skal teltene bruges?
 • 6. Læg et budget, der viser hvor mange penge, I skal bruge. Hvor meget koster teltene?
 • 7. Tjek evalueringskriterierne og forhold dig til alle kriterier hos fonden.
 • 8. Skriv i et klart og letlæseligt sprog, som alle forstår. Undgå passive udsagnsord og lange sætninger.
 • 9. Tjek formalia som fx underskrifter, CVR-numre og hvordan fonden vil have, at I evaluerer projektet. En evaluering kan være, at I skriver om nogle af de oplevelser, pigespejderne fik på en lejr, fordi de havde fået nye telte.
 • 10. Test at andre forstår din ansøgning. Få feedback fra venner og kollegaer.

Hent pigespejdernes legatoverblik

Få et nemt overblik over fonde og legater, som er oplagte for pigespejdere at søge til projekter, udstyr og ture.

pdf Pigespejdernes legatoverblik VIS PDF

Vanløsepuljen

Vanløsepuljen er en donation til De grønne pigespejdere fra Vanløsegruppe. Puljens formål er at fremme vækst i korpset gennem aktiviteter og indsatser, der har fokus på:

 • Rekruttering af nye medlemmer
 • Opstart af nye grupper
 • Aktivitetsmateriale
 • Uddannelsesmateriale og lokale/regionale uddannelsesinitiativer
 • Projekter, der fremmer vækst i korpset

Hvem kan søge puljen?

Alle grupper, regioner, teams og projektgrupper i De grønne pigespejdere, som enten er nedsat af hovedbestyrelsen eller som har etableret sig selv

Hvad kan jeg søge til?

Vanløsepuljen kan søges til helt nye projekter eller indsatser eller til at udvide eller forlænge allerede eksisterende aktiviteter eller indsatser i korpset. Projektet eller indsatsen skal være målrettet og afgrænset til en bestemt tidsperiode og kan for eksempel have fokus på at fremme:

 • Vækst i korpset
 • Udvikling af fællesskabet, fx for særlige målgrupper
 • Samarbejde med omverdenen, fx gennem events, konferencer eller lignende
 • Støtte til events som ikke er fuldt finansieret gennem deltagerbetaling
 • Nytænkende aktivitetsmateriale og aktivitetsforløb

Midlerne dækker omkostninger til aktivitetsmateriale, venues, honorar til eksterne konsulenter og serviceudbydere, transport og forplejning, men ikke til løn.

Hvordan søger jeg?

Vanløsepuljen søges ved at udfylde ansøgningsformularen nedenfor og indsende et samlet budget for projektet eller indsatsen.

SØG VANLØSEPULJEN HER

Undervejs i ansøgningsprocessen kan du altid hente sparring og støtte til ideudvikling, organisering, samarbejde og økonomi hos Korpskontoret og i Ressourceteamet.

Du kan få sparring om projektudvikling hos Maria fra Korpskontoret på mail mja@pigespejder.dk eller telefon 81 88 52 33.

Du kan få sparring om fundraising hos Josefine fra Korpskontoret på mail jos@pigespejder.dk

Du kan få sparring om regnskab og budget hos Ressourceteamet på mail ressourcer@pigespejder.dk

Hvem modtager ansøgningen?

Puljen ansøges til et team bestående af Ressourceteamet og organisationskonsulenten på Korpskontoret.

Ansøgninger under 25.000 godkendes af organisationskonsulenten, mens Ressourceteamet orienteres.

Ansøgninger mellem 25.000 – 250.000 behandles af organisationskonsulenten og godkendes af Ressourceteamet.

Ansøgninger over 250.000 behandles af organisationskonsulenten og Ressourceteamet og godkendes af Generalsekretæren og Hovedbestyrelsen.

Ansøgninger afsendt fra Korpskontoret behandles og godkendes af Ressourceteamet.

Hovedbestyrelsen orienteres af organisationskonsulenten om alle bevillinger under 250.000.

Når projektet er slut

Ved projektets eller indsatsens afslutning afrapporteres det til Hovedbestyrelsen.

[AFRAPPORTER DIT PROJEKT HER]

Tusind tak til Vanløsegruppe for donationen til De grønne pigespejdere.

Hvis gruppen selv vil samle ind

Grupper kan oprette deres egen gaveindsamling under De grønne pigespejderes profil på den online indsamlingstjeneste BetterNow. Det er nemt og enkelt at oprette en indsamling på BetterNow. Du skal have en personlig profil til BetterNow for at lave en indsamling, men alle kan donere penge til en indsamling.

Det med småt: Det er gratis at oprette en indsamling, men BetterNow tager 7,5 procent af det indsamlede beløb. Det beløb betaler Korpskontoret, så gruppen får det fulde indsamlede beløb.  BetterNow trækker et transaktionsgebyr for hver en donation på omkring 1 krone afhængig af korttypen.

Der er lavet en vejledning, der viser de fire trin, du skal igennem for at oprette en indsamling.

pdf Vejledning til gruppeindsamling på BetterNow VIS PDF

Giv en gave til De grønne pigespejdere

Når De grønne pigespejdere får økonomisk støtte i form af gaver, er det med til at sikre det spejderarbejde, som hver uge giver unikke og udfordrende oplevelser til tusindvis af pigespejdere landet over.

Hvis man vil støtte spejderarbejdet, kan man enten vælge at støtte hele korpset eller sende støtten direkte til en lokal gruppe. Støtte til hele korpset går for eksempel til at afholde landslejre og kurser i lederuddannelse.

Al støtte fra 1 kr. og op til 15.200 kr. kan trækkes fra i skat.

PR om gaver

Du kan hente en folder om pengegaver til De grønne pigespejderes spejderarbejde og dele den ud til forældre, samarbejdspartnere, lokale virksomheder og andre.

Herunder finder du også et gavegiverskema, hvor du kan notere de gaver gruppen får. Det er en hurtig og nem måde at få et overblik, når du skal indberette gaverne til korpskontoret.

Hent også coverbillede og billede til Facebook og Instagram om gaver, som du kan bruge på din egen og gruppens profiler.

jpg Facebook cover_giv en gave Download
jpg Billede til some_giv en gave Download
excel Skema til at indberette gaver Download

Søg i Legatbogen

Mangler gruppen nye telte? Der er mange puljer, fonde og legater, hvor I kan søge om penge. Legatbogen.dk giver et nemt overblik over alle legater og fonde i Danmark.