Alderstrin

Pigespejderne er delt ind i mindre grupper efter deres alder. Vi har seks forskellige enheder:

  • Spilopspejd (3-5 år)
  • Spirer (0.-1. klasse)
  • Grønsmutter (2.-3. klasse)
  • Spejdere (4.-7. klasse)
  • Seniorspejdere (8.-10. klasse)
  • Rangere (17+ år)

Herunder kan du læse om de forskellige alderstrin og se, hvor du passer ind.

Spilopspejd 3-5 år

Spilopspejd er spejderoplevelser i naturen for 3-5-årige piger og deres forældre eller en voksen, de kender – det kan være bedsteforældre, den gode voksenven eller bonusforældre. Til Spilopspejd oplever din pige, at hun får plads til at tumle, lege og mærke naturen. De små spilopspejdere lærer om og leger i naturen og får nye veninder.

For voksne er Spilopspejd et sted, hvor de får fælles naturoplevelser og nærvær sammen med deres pige. Som voksen skal du støtte barnet i at udforske, afprøve og udvikle livsduelige færdigheder, alt sammen med leg og nysgerrighed som drivkraft. Søskende er også velkomne.
Spilopspejd er typisk to timer hver anden weekend.

Spirer 0.-1. klasse

Piger i 0. og 1. klasse bliver en del af den gruppe, som vi kalder Spirerne. Spirerne udforsker og udfordrer verden omkring sig ved hjælp af leg, sang, ture, naturoplevelser og historier.

Spirerne lærer at samarbejde, lytte og tage hensyn til hinanden. De lærer også at mestre små opgaver og finde ud af nye ting ved selv at få lov til at prøve. Det kaldes “learning by doing” og er en vigtig del af De grønne pigespejderes traditioner og principper. Spirerne tager også på mindre ture med en enkelt overnatning. Ofte vokser de ti centimeter af bare stolthed efter sådan en tur.

Det trygge fællesskab

Spejdermøderne i spireflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Tit hjælper større spejdere til ved møderne, så spirerne møder mange gode rollemodeller.

Spirernes motto lyder: “Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre”.

Grønsmutter 2.-3. klasse

Grønsmutter er pigespejdere, der går i 2.-3. klasse. Grønsmutterne laver sjove og udfordrende aktiviteter i naturen. Grønsmutterne møder hele tiden nye udfordringer, hvor de lærer mere om sig selv, hinanden og verden omkring sig. Som alle andre pigespejdere lærer grønsmutterne nye ting ved at prøve selv, og de lærer, at de kan mere, end de tror, hvis de samarbejder og tager hensyn til hinanden. Vi tager på weekendture, hvor vi rigtig får prøvet vores spejderfærdigheder og har god tid til at hygge omkring lejrbålet. Det er især på vores ture, at vi sprænger rammen for, hvad vi troede var muligt, og vi kommer hjem med rank ryg og stolthed i øjnene.

Det trygge fællesskab

Grønsmutteflokken er inddelt i hold med 5-6 grønsmutter. Spejdermøderne i grønsmutteflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores flokledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Grønsmutternes motto lyder: “Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste”.

Spejdere 4.-7. klasse

Pigespejdere, der går i 4.-7. klasse, hedder hos os ”spejdere”. Spejderne arbejder selvstændigt i små grupper, som vi kalder patruljer. I patruljerne lærer de at tage ansvar for sig selv og hinanden gennem sjove aktiviteter, der altid er tilpasset pigernes udviklingstrin og modenhed.
Spejderne deltager også i større arrangementer og lejre. De prøver deres grænser af med udfordrende friluftsaktiviteter, og de møder udenlandske spejdere eller tager selv på ture til udlandet.

Små og store fællesskaber

I patruljen får man et tæt fællesskab med de andre spejdere – og med de andre patruljer i den lokale spejdertrop. Patruljen bliver ledet af en patruljeleder, der typisk er 14 – 17 år og har været på vores Unglederkurser. Møderne i troppen bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores tropledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Seniorspejdere 8.-10- klasse

Du kan blive seniorspejder, fra du går i 8. klasse. Fællesskabet med de andre seniorspejdere er i højsædet, og de ugentlige spejdermøder er et frirum, hvor der er plads til ballede, snak og udfordringer – alt sammen i naturen. De veninder, du har her, følger dig resten af livet. Som seniorspejder kan du sætte strøm til dine spejderoplevelser med ture til udlandet og større lejre forskellige steder i Danmark. Det er bare at pakke rygsækken.

Personlig udvikling

Som seniorspejder hos De grønne pigespejdere har du mulighed for at komme på de eftertragtede Unglederkurser, som holdes hvert år i efterårsferien. Når du har været afsted på Unglederkurser, får du flere spejderveninder, og tidligere deltagere mødes igen og igen.

Ranger 17+ år

Alle pigespejdere fra 17 år og opefter kan blive rangers. Rangere er organiseret i selvstyrende enheder, der er tilknyttet en region eller en lokal spejdergruppe. En rangerenhed vælger selv, hvordan den vil organisere sig, og hvilke aktiviteter den vil gennemføre inden for De grønne pigespejderes værdigrundlag. Rangerenheden mødes efter behov og tager ofte på weekendture eller udfordrende ekspeditioner til udlandet. Der findes ca. 40 rangerenheder fordelt over det meste af landet.